کلیدواژه‌ها = پایداری شیروانی ها
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پی و بدنه سدهای خاکی در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی با استفاده از مدل های عددی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-15

مسعود فتاحیان؛ میکائیل یوسف زاده؛ یوسف کوهزادیان


شماره‌های پیشین نشریه