موضوعات = اصول و مقررات پیمانی
تعداد مقالات: 7
2. تحلیلی بر عوامل موثر بر عدم کاربست الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 15-23

ولی رحمانی؛ حمیدرضا عباسیان


3. بررسی حقوقی قراردادهای BOT و EPC در پروژه های راهسازی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-28

سودابه والی زاده؛ داریوش والی زاده؛ علی پروری


4. بررسی و ارزیابی ریسک‌های ساخت و راه‌اندازی در پروژه‌های ساختمانی (مطالعه موردی بیمارستان)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 36-45

ابراهیم عبدالله نژاد؛ احد نظری؛ میلاد رحمتی نیا


5. استراتژی مدیریت طراحی ، ساخت و نظارت پروژه طرح اضطراری حفاظت رودخانه کن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 20-26

ایرج حسنی فخرآبادی؛ بهنود برمایه ور


6. بررسی دشواری های نظارت پروژه‌های عمرانی در سیستم نظارتی کشور ایران با استفاده از روش FMEA و ارائه راهکار در جهت بهبود آن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 37-42

محمدجواد طاهری امیری؛ مائده جواهری بارفروشی؛ احسان اله ضیغمی