موضوعات = شهرسازی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی دشواری های نظارت پروژه‌های عمرانی در سیستم نظارتی کشور ایران با استفاده از روش FMEA و ارائه راهکار در جهت بهبود آن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 37-42

محمدجواد طاهری امیری؛ مائده جواهری بارفروشی؛ احسان اله ضیغمی


شماره‌های پیشین نشریه