موضوعات = فاکتورهای اجتماعی
تعداد مقالات: 6
3. ارزیابی میزان تاثیر BIM در مرحله طراحی بمنظور کاهش دعاوی در فاز ساخت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-16

اکبر معرفت؛ حسین طوسی؛ رضا محمودی حسنخانلو


4. بررسی و ارزیابی ریسک‌های ساخت و راه‌اندازی در پروژه‌های ساختمانی (مطالعه موردی بیمارستان)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 36-45

ابراهیم عبدالله نژاد؛ احد نظری؛ میلاد رحمتی نیا


6. بررسی تاثیر عوامل رضایت شغلی بر ایمنی در پروژه های عمرانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 32-36

محمد جواد عبدالهی؛ بهنود برمایه ور