بررسی علل ساخت سد مخزنی خاکی آغ چای به صورت قوسی

نوع مقاله : مرور ادبیات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه بی نالم للی امام خمینی (ره)

2 استاد گروه عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 استاد گروه عمران دانشگاه بین المللی امام خیمنی (ره)

چکیده

سد آغ چای بزرگترین سد قوسی خاکی کشور است. طی مطالعات انجام شده پنج سایت به عنوان گزینه های مطرح برای محور سد مد نظر قرار گرفته است. بررسیهای زمینشناسی و ژئوتکنیکی به همراه آزمایشهای میدانی انجام شده نشان داد که گزینه 1 (بالادست روستا قورول سفلی) نسبت به سایر گزینه ها ارجح بوده است. در مطالعات مرحله اول، پرده آب بند به صورت محور مستقیم بود ولی در ساحل چپ، یک توده لغزشی بسیار بزرگ آهکی خرد شده وجود داشت که آب بندی را با مشکلاتی مواجه کرده بود. در ساحل راست هم یک آبراهه مدفون قدیمی وجود داشت که تود های ریزشی آن را پر کرده بود، به همین جهت تغییراتی انجام گرفت و پرده آب بند به صورت مایل اجرا شد. انتخاب محور قوسی برای سد مذکور ضمن کاهش هزینه های اجرایی، زیبایی خاصی هم به سد داده است.

کلیدواژه‌ها