بررسی تأثیر پل های احداث شده بر رفتار هیدرولیکی رودخانه درون شهری(مطالعه موردی: رودخانه شهرچای ارومیه)

نوع مقاله : خلاصه فنی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

2 استاد مهندسی سازه های هیدرولیک، واحد مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

3 دکتری مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

چکیده

در میان پیشرفت­های روزافزون انسانی، فعالیت­هایی نظیر احداث پل‌ها، نقش قابل‌توجهی بر رفتار هیدرولیکی رودخانه‌ها، بعنوان منبع اصلی حیات، دارند. در تحقیق حاضر، با تعریف چهار سناریو،به بررسی تأثیر پل­های احداث شده بر رفتار هیدرولیکی رودخانه شهرچای ارومیه، با استفاده از هوش مصنوعی (GEP) و تلفیق نرم­افزارهای HEC-RAS و HEC-GEORAS پرداخته می­شود. در سناریو اول مشاهده می­گردد که وجود یا عدم وجود سازه­ها، در ظرفیت عبوری رودخانه و تراز سطح آب تأثیر چندانی ندارد. بررسی­ها در سناریو دوم، تأییدی بر قابلیت سازه­ها در  عبور سیلاب با دوره بازگشت­های 2، 5، 10، 25 ، 50 و 100 می­باشند. در سناریوهای سوم و چهارم، پروفیل سطح آب در دبی­های مختلف شبیه­سازی شده است  و ظرفیت عبوری هر یک از پل­های موجود در مسیر، برابر با : 650 متر مکعب بر ثانیه (پل جانوسلو)، 1200 متر مکعب بر ثانیه (پل قویون) و 750 متر مکعب بر ثانیه (پل عدالت) بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها