تاثیر RCM در کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات پروژه های عمرانی در مقایسه با روش نگهداری و تعمیرات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد، خمین، خمین ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین ایران

چکیده

تاریخچه تغییرات در سیاست های نت در یک نگاه کلی به سه نسل قبل از جنگ جهانی اول، دوره جنگ جهانی دوم، و اواسط دهه 1970 به بعد تقسیم شده است. مرور کلی این سه نسل، نشان دهنده روند رو به رشد انتظارات جهت کاهش هزینه های عملیاتی سازمان میباشد. پژوهش های جدید در حوزه نحوه رفتار انواع خرابی های تجهیزات، نشان داد که بسیاری از باورها در این باره غلط بوده و اساسی ندارد. در ساخت و ساز و مدیریت ماشین آلات مقررات زدایی شده،استراتژی تعمیر و نگهداری از اهمیت زیادی برای سیستم‌های انتقالی که دارای اجزای فرسوده هستند،بر خوردار است. چنین استراتژیی می‌تواند بوسیله تصمیم‌های تعمیر و نگهداری بهینه باعث کاهش هزینه بسیار زیادی در بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت شود.این مقاله مدل مبتنی بر قابلیت اطمینان را برای توسعه استراتژی تعمیر و نگهداری در ماشین آلات را ارائه میدهد. این مدل برای اجزای انتقالی که از کار افتادگی آنها را می‌توان بر اساس شدت فرسایش آنها طبقه بندی کرد،قابل اجرا است.از بهینه‌سازی ازدحام ذرات(PSO) برای استخراج استراتژیRCM بهینه از تعداد بسیاری زیادی از استراتژی‌های تعمیر و نگهداری ممکن استفاده می‌شود.یک مثال عددی نشان می‌دهد که استراتژی تعمیر و نگهداری بر اساس مدل RCM ارائه شده خیلی اقتصادی‌تر از استراتژی‌های تعمیر و نگهداری سنتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات