مدیریت ادعای پیمانکاران درقراردادهای کلیدگردان فیدیک تحت شرایط فسخ و اختتام پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران

2 گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده مهندسی معماری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اردستان

چکیده

به‌طورکلی افزایش پیچیدگی مراحل ساختاری طرح‌ها و شرایط قراردادها و نیز شرایط نامساعد پروژه به لحاظ آب‌وهوایی، سیاسی، اقتصادی منجر به تشدید اختلافات، ادعا و دعاوی بین دو طرف قرارداد و اثرات ناشی از آن‌ها به لحاظ زمانی و مالی بر روی پروژه می‌شود و این موضوع که در قراردادهای بین‌المللی تشدید می‌یابد ممکن است به فسخ یا خاتمه پیمان منتهی گردد.از طرف دیگر شرایط فسخ و خاتمه پیمان منجر به افزایش انگیزه پیمانکاران در رسیدگی به ادعاهای موجود می‌شود .درچنین شرایطی بدیهی است که وجود یک سیستم مدیریت مطابق با استانداردهای بین المللی نقش بسزایی در روند شناسایی ادعاهای موجود دارد که نتیجه اعمال آن پیشگیری از بروز ادعا و تسهیل امور رسیدگی به ادعاها و منازعات بین دو طرف خواهد بود. از این رو در پژوهش فوق به بررسی مدیریت ادعای پیمانکار در قراردادهای کلیدگردان فیدیک تحت شرایط فسخ و اختتام پروژه پرداخته شده است. برای این مهم با تکیه بردانش پیکره بندی مدیریت پروژه ، تلاش شده است تا با کمک نتایج حاصل از نظرسنجی‌، مصاحبه و پرسشنامه در بین متخصصین پروژه‌های عمرانی و تکیه‌ بر نظر خبرگان و نیز بهره‌مندی از مدل‌سازی به روش پویایی سیستم ، ادعا از زوایای مربوط به این شرایط ، به‌طور دقیق‌تر و کاربردی تر تجزیه وتحلیل گردد تا پیمانکار در شرایط فسخ و تعلیق بتواند حقوق خود را حفظ نموده و آمادگی بیشتری برای اخذ حقوق ازدست‌رفته داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات