بررسی آسیب پذیری لرزه ای وراهکارهای مقاوم سازی سازه های آجری غیر مسلح مطالعه موردی:کشور ایران 1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کازرون، ایران.

2 مربی دانشگاه کازرون

چکیده

گستردگی ساختمان های آجری به عنوان مسکن بیش از سی درصد مردم جهان بر کسی پوشیده نیست. بخش های عمده ای از ساختمان های موجود در کشور ایران به ویژه در شهرهای متوسط و کوچک را ساختمان های مصالح بنایی یعنی ساختمان هایی که با آجر،بلوک سیمانی و یا سنگ ساخته می شوند و در آن ها تمام یا قسمتی از بارهای قائم توسط دیوارهای مصالح بنایی تحمل می گرددرا تشکیل می دهند.بنابراین بررسی آسیب پذیری این نوع سازه تحت اثر زلزله دارای اهمیت خاصی می باشد.همچنین اغلب سازه هایی که دارای اهمیت تاریخی می باشند با استفاده از مصالح بنایی ساخته شده اند. سازه های آجری معمولا در برابر زلزله دارای ضعف های عمده ای می باشند. شناخت این ضعف ها مقدمه‌ای بر انتخاب روشی مناسب برای مقاوم سازی آنها می باشد. سازه های آجری جزء آسیب پذیرترین نوع سازه در مقابل زلزله می باشند.علت شکست و گسیختگی این ساختمانها عمدتاً به دلیل ناکافی بودن شکل پذیری آنها می باشد و عملکرد نامناسب سازه در برابر فشار و خمش حاصل از زلزله و به ویژه ضعف های اجرایی،ساکنان این بناها را در مناطق زلزله خیز در معرض خطر جدی قرار داده است در این مقاله روش بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای سازه های آجری و روشهای اجرایی رفع انواع ضعف های آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات