دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-35 

مقاله پژوهشی

2. تحلیل پی و بدنه سدهای خاکی در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی با استفاده از مدل های عددی

صفحه 11-15

مسعود فتاحیان؛ میکائیل یوسف زاده؛ یوسف کوهزادیان


مرور ادبیات

4. مروری بر روش های حفاظت از محیط زیست در پروژه های سدسازی

صفحه 21-24

حسین مهاجری؛ سیدمحمدامین نجیبی؛ مهدی شهرکی


مقاله پژوهشی

5. بررسی تاثیر بستن گذرگاه شهید کلانتری بر ترازآب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل هیدرودینامیک دوبعدی MOHID Water

صفحه 20-24

حمید حسن رزی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مارکوس کارواجالینو فرناندز