راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تدوین مقاله

 

 • مقاله باید نتیجه­ی تحقیقات شخصی نویسنده (ها) باشد و قبلاً در نشریات داخلی، خارجی یا مجامع علمی منتشر نشده باشد.
 • چنانچه مقاله برگرفته از طرح های پژوهشی یا رساله باشد، باید عنوان طرح پژوهشی یا رساله در صفحه اول درج شده باشد.
 • مقاله باید به زبان فارسی، سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه ها دقت لازم صورت گیرد.
 • در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به ادازه کافی رسا نباشد، می توان با ذکر شماره در بالای کلمه­ی معادل، عین کلمه لاتین را در پی­نوشت آورد.
 • متن مقاله در نرم افزار Word نسخه­ی 2007 یا بالاتر ازز آن با حاشیه­ی بالا 54/2، پایین 54/2، چپ 54/2 و راست 54/2 سانتی متر و با فاصله­ی خطوط Single و با اندازه قلم 12 B nazanin تایپ شود.
 • مقاله های ارسالی باید دارای بخش های زیر باشند:

 

*      بخش اول فایل مشخصات نویسندگان و شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده مسئول با علامت * مشخص شود)، رتبه علمی، رشته­ی علمی، نام دانشگاه یا موسسه محل اشتغال و نشانی کامل نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی است (در این بخش متن مقاله آورده نمی شود).

 

*      بخش دوم فایل اصلی مقاله شامل موارد زیر است:

 

v      عنوان: عنوان فارسی و انگلیسی

 

v      چکیده: حداکثر 300 کلمه و واژه های کلیدی بین 3 تا 5 واژه بصورت فارسی و انگلیسی نوشته شود.

 

v      مقدمه: در این قسمت باید در توضیحی کوتاه، ضرورت و علت انجام تحقیق و بیان مساله ذکر شود و سپس به مرور تحقیقات پیشین پرداخته شود و در انتهای آن اهداف و جشم انداز مقاله بیان شود.

 

v      روش تحقیق و ابزارها: در این قسمت توضیحات کافی در زمینه­ی نحوه­ی تولید و تحلیل داده ها ارائه می گردد. نویسنده باید در مورد روش هایی که پیش از این استفاده شده است به ذکر منبع بپردازد و تغییرات ایجاد شده در آن را شرح دهد. همچنین طرح تحقیق، ابزار و روش گردآوردی داده ها، روایایی و پایایی ابزار، معرفی روش تحلیل داده ها(در صورتی که روش مورد استفاده جدید بوده و رایج نیست)، جامعه­ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری قید گردد.

 

v      تئوری و محاسبات: در مقالات تئوری مبنا باید با پرهیز از تکرار مکررات، تئوری، توسعه و شرح داده شود. اما در بخش محاسبات، نویسنده باید توسعه عملی انجام شده در بخش تئوری را کاملاً با ساختاری محاسباتی و مبسوط شرح دهد. قابل ذکر است که در صورت کیفی بودن تحقیق وجود مدل مفهومی / فرضیه ها با ارائه­ی توضیحات کافی و مستند در قسمت "تئوری و محاسبات" الزامی است.

 

v      بحث و نتایج: نتایج باید شفاف و دقیق باشد. نتایج تحلیل های آماری به صورت مختصر و توضیحی گزارش شود و به حداقل جدول اکتفا شود. در صورت استفاده از نرم افزار، خروجی های اصلی نرم افزار به صورت عکس جهت تطابق ارائه شود. بخش "بحث" و تحلیل داده ها یکی از بخش های مهم مقاله بوده که اهمیت نتایج مقاله را بیان کرده و در مورد آنها بحث می کند. در این قسمت باید از بیان مجدد نتایج صرف نظر نمود و به بحث منطقی و توضیح نتایج ریاضی پرداخت. معمولاً این بخش به جز مقایسه های احتمالی فاقد منبع دهی است.

 

v      نتیجه گیری: تفسیر و توضیح نتایج کمی و تشریح دلالت های آنها، اراده­ی یافته های اصلی تحقیق، مقابله و مقایسه­ی نتایج تحقیق با یافته های پژوهش های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد تحقیقات آینده و محدودیت های تحقیق در بخش نتیجه گیری به ترتیب، بدون تیتر و به دنبال یک دیگر ارائه می شوند. این بخش باید نشان دهنده­ی تحقق اهداف مقاله باشد.

 

v      پی نوشت: واژگان لاتین و توضیحاتی که در متن از ذکر آن پرهیز شده است به ترتیب در پی نوشت درج می شود.

 

v      منابع و مآخذ: شیوه­ی درج منابع فارسی و انگلیسی مطابق شیوه نامه­ی انجمن روان شناسی آمریکا (A.PA) است و بصورت زیر تنظیم می شود:

 

-          مقاله: نام نویسنده(گان) (تاریخ انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه (ایرانیک/ ایتالیک)، دوره (شماره)، دامنه­ی صفحات.

 

-          کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده(گان) (تاریخ انتشار). نامکتاب (ایرانیک/ ایتالیک). نام مترجم (برای کتاب های ترجمه)، محل نشر. نام ناشر.

 

-          پایان نامه: نام خانوادگی، نام دانشجو (سال دفاع). عنوان پایان نامه (ایرانیک/ ایتالیک). مقطع، دانشگاه، نام شهر.

 

 • برای استناد در متن، منابع باید به ترتیب استناد، با استفاده از اعداد در داخل [] قرار گرفتهو با علامت (،) از یک دیگر جدا شوند (مانند: ]12،13،14[).
 • استفاده از حالت های پررنگ، ایرانیک/ ایتالیک، زیرنویس و بالانویس در متن جایز است.
 • برای رابطه نویسی از نرم افزار درج رابطه math type استفاده شود و هرگز رابطه و جدول در فرمت تصویری درج نگردد. لازم به ذکر است، فایل برنامه در قسمت راهنمای نویسندگان قابل دریافت است.
 • مقالات در این مجموعه تنها می توانند دارای تصویر، جدول و رابطه باشند و عناوینی از قبیل شکل، نقشه، عکس، نمودار و غیره، همگی تحت عنوان تصویر شناخته می شوند. کدهای برنامه نویسی نیز باید در پیوست جداگانه ذکر شوند.
 • جدول ها به تعداد محدود و دارای شماره و عنوان و توضیحات و منبع باشند که در بالای جدول آورده می شود. اعداد و اعشار جدول ها نیز باید فارسی تایپ شووند.
 • تصاویر به تعداد محدود و با کیفیت خوب، تهیه شده و دارای شماره، عنوان، توضیح و منبع باشند که در زیر آورده می شود.
 • تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شوند که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته­اند، بنابراین باید از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود.
 • به هنگام ثبت مقاله در پایگاه الکترونیکی، مقاله باید در دو فایل کامل مقاله و فایل داوری ارائه گردد و فایل داوری فاقد نام نویسندگان باشد.
 • نویسندگان مسئول محتوای مقالات و پاسخ­گوی نظریات ارائه شده در نوشته های خود هستند.
 • پس از ارسال مقاله حذف، اضافه یا تغییر ترتیب ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست.
 • نشریه در ویرایش مقاله ها آماده است.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبگاه نشریه به آدرس www.jecm.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

توجه: فایل اصلی مقاله ارسالی باید فاقد نام نویسندگان باشد و هم چنین فایل مشخصات نویسندگان بایستی شامل مشخصات کامل نویسندگان به صورت فارسی و انگلیسی باشد.

برای رابطه نویسی و فرمول نویسی می بایست از نرم افزار Math Type استفاده گردد.