کلیدواژه‌ها = مدیریت طراحی
ارزیابی میزان تاثیر BIM در مرحله طراحی به منظور کاهش دعاوی در فاز ساخت

دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 9-16

اکبر معرفت؛ حسین طوسی؛ رضا محمودی حسنخانلو