موضوعات = شهرسازی (طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، مدیریت شهری، جغرافیای شهری و روستایی)
توانمندسازی اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهری با تکیه بر دارایی‌ها

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 66-74

رحیم هاشم‌پور؛ مهسا سیفایی؛ نگین صالحی


ضرورت تعیین اصول بازآفرینی شهری فرهنگ مبنای محلات قومیتی و باوری ارومیه با تاکید بر قوم نگاری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 75-82

عظیم عثمانیان؛ عبدالقادر قدرت گوجار؛ رحیم هاشم‌پور


مروری بر تجارب برندسازی شهری به عنوان ابزار توسعه اقتصادی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 18-26

زینب عادلی؛ الهه احمدبیگی؛ مهشاد شریفی‌راد


برنامه‌ریزی راهبردی محلات شهری، نمونه موردی: محله آبشار شهر تهران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 32-39

زینب عادلی؛ حامد محمدی بیرق؛ مینو باغبانی


مروری بر ضرورت مشارکت در برنامه‌ریزی راهبردی فضایی

دوره 6، شماره 3، آذر 1400، صفحه 15-22

سبحان باقی؛ زینب عادلی؛ امیرحسین فرجی؛ سجاد چراغ‌آبادی