موضوعات = انفورماتیک در ساخت (مدل سازی اطلاعات ساختمان، دوقلوی دیجیتال، واقعیت مجازی و افزوده، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، داده های کلان، فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعات مدیریت پروژه و...)
بکارگیری متدولوژی شش سیگما و فناوری RFID در مدیریت منابع انسانی پروژه‌های عمرانی

دوره 4، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-6

علیرضا هاشمیان؛ سمانه جدلی؛ امیرحسین حاجی بابایی


ارزیابی میزان تاثیر BIM در مرحله طراحی به منظور کاهش دعاوی در فاز ساخت

دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 9-16

اکبر معرفت؛ حسین طوسی؛ رضا محمودی حسنخانلو