موضوعات = مهندسی سازه و زلزله
انتخاب بهینه سازهای بتنی و فولادی با استفاده از روش ELECTERE.

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 14-19

فاطمه بهدادفر؛ غلامرضا عبدالله زاده


تحلیل سدهای وزنی تحت اثر زلزله در ترازهای مختلف آب

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 17-20

پرویز ثابتی؛ احمد مالکی