بررسی عملکرد شمعهای حفاظتی بر کنترل و کاهش آبشستگی پایه پل های استوانه ای

دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 7-11

سید امیرحسین محمودی؛ منوچهر حیدرپور


ارزیابی میزان تاثیر BIM در مرحله طراحی به منظور کاهش دعاوی در فاز ساخت

دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 9-16

اکبر معرفت؛ حسین طوسی؛ رضا محمودی حسنخانلو


تحلیل پی و بدنه سدهای خاکی در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی با استفاده از مدل های عددی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 11-14

مسعود فتاحیان؛ میکائیل یوسف زاده؛ یوسف کوهزادیان


بررسی اثر دیواره های قوس دار بر پارامترهای هیدرولیکی جریان در سرریز پلکانی

دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 12-15

سیده مهدیس کنعانی؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی؛ جانعلی تقوی


بررسی نقش احداث سد مخزنی طالقان بر رسوبگذاری شبکه آبیاری دشت قزوین

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 12-16

عباس ستوده نیا؛ سعید ستوده نیا


تعیین بهترین مکان برای اجرای طرح حوضچه های تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از دو روش بولین و AHP

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 12-16

امید باقری دادوکلایی؛ جمال محمدولی سامانی؛ جواد سروریان


تاریخچه ایمنی در صنعت ساخت و ساز ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 13-20

کیوان زندیه؛ روح اله طاهرخانی؛ رضا ضیایی موید


تحلیل سدهای وزنی تحت اثر زلزله در ترازهای مختلف آب

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 17-20

پرویز ثابتی؛ احمد مالکی


بررسی حقوقی قراردادهای BOT و EPC در پروژه های راهسازی

دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 17-27

سودابه والی زاده؛ داریوش والی زاده؛ علی پروری


اصول طراحی معماری اتاق تمیز در صنعت داروسازی.

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 17-21

لیلا میرسعیدی


مروری بر روش های حفاظت از محیط زیست در پروژه های سدسازی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 20-24

حسین مهاجری؛ سیدمحمدامین نجیبی؛ مهدی شهرکی