دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر RCM در کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات پروژه های عمرانی در مقایسه با روش نگهداری و تعمیرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397

علی پروری؛ ابراهیم رودبارانی


مدیریت ادعای پیمانکاران درقراردادهای کلیدگردان فیدیک تحت شرایط فسخ و اختتام پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1398

امیر مومنی؛ محسن حیدری