تاثیرات بکارگیری مدیریت دانش براجرایی شدن کاهش زمان درپروژه های عمرانی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

2 استادیار ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

اجرای پروژه‌های عمرانی در هرکشوری باعث رفاه و رشد اقتصادی آن می‌شود. از طرفی مدت زمان اجرای پروژه‌ها در اقتصادی بودن آن پروژه اهمیت بسیار زیادی دارد. نظر به حجم انبوه فعالیت ها، فرآیند جمع آوری، دسته بندی و توزیع راه حل های بکار رفته جهت حل مشکلات در کارهای مشابه در سازمان ها، کمک شایان توجهی به دست اندرکاران این صنعت خواهد نمود. یکی از جمله مواردی که امروز اهمیت آن بیش از پیش نمایان شده است، مدت زمان اجرای پروژه‌ها می-باشد. به طوری که مدت زمان اجرای پروژه‌ها در اقتصادی بودن آن پروژه اهمیت بسیار زیادی دارد. همه مدیران تمایل به تسریع یا کاهش انحراف پروژه ها دارند، اما با این وجود و علی رغم برنامه ریزی‌های تفصیلی در ابتدای پروژه ها، میانگین انحراف زمان و هزینه در پروژه‌های عمرانی کشور معمولا بسیار بیشتر از پیش بینی‌ها است. در نتیجه شناخت عوامل تاثیر گذار بر ایجاد تاخیر در زمان پروژه‌ها و ارائه راهکارهای تسریع پروژه ها امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. حال آن که مدیریت دانش یکی از ابزارهای قدرتمند در علم مدیریت می‌باشد که برای شناسایی راهکارهای تجربی در این راستا بسیار مفید خواهد بود. در این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی ابتدا موانع و مشکلات اجرای به موقع پروژه ها دسته بندی و سپس راهکارهای شناسایی شده با استفاده از تجربیات شرکت های مختلف عمرانی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of applying knowledge management on the implementation of reduced time in development projects

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Fardad 1
  • Heydar Dashti Nasser Abadi 2
1 Islamic Azad University, Noor Branch
2 Assistant Professor،Faculty Member of Islamic Azad University, Chalous Branch
چکیده [English]

I
Implementation of construction projects will result in social welfare and economic growth in any country. Considering the massive amount of activities, the collection, sorting and distribution of similar solutions used by organizations will make significant contributions to this industry. Todays, duration of projects execution, scheduling is significant, particularly in economic justification of the project. All managers tend to accelerate or reduce the diversion of projects, but despite the detailed planning at the beginning of the projects, the average time and cost deviation in the development projects are usually much higher than predictions. Thus, knowing the factors affecting the delay in project time and providing solutions for accelerating projects is significant.
While knowledge management is one of the most powerful tools in management science, it will be very useful in identifying empirical solutions in this regard. In this paper, using library and field studies, first, the obstacles and problems of timely implementation of the projects are categorized and then the identified solutions are presented using the experiences of various construction companies.
Keywords: Construction Project; Scheduling; Knowledge Management;

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Construction Project"
  • " Scheduling"
  • " Knowledge Management
  • " " Analytic Hierarchy Process (AHP)"