اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر روح اله طاهرخانی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

roohollah.taherkhanigmail.com
0000-0003-4180-792X

h-index: 10  

دکتر روح اله طاهرخانی استادیار  استادیار گروه مدیریت ساخت و ساز، گروه مهندسی عمران در دانشگاه بین المللی امام خمینی (IKIU) است. وی دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد MBA با گرایش مدیریت استراتژیک است. او دکترای خود را از دانشکده مهندسی عمران دانشگاه فناوری مالزی (UTM) اخذ کرده است. دکتر طاهرخانی به عنوان پروژه دکترا، یک مدل پایداری اجتماعی برای سیستم‌های ساختمانی پیش‌ساخته (صنعتی) توسعه داده است.

سردبیر

دکتر فواد کیلانه ئی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (سازه‌های هیدرولیکی) دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

kilaneheieng.ikiu.ac.ir
0000-0001-8618-520X

h-index: 8  

دبیر تخصصی

مهندس امید بامشاد

مهندسی عمران پژوهشگر

omid.bamshadut.ac.ir
09388692154
0009-0002-2095-5077

h-index: 4  

هیات تحریریه تخصصی

دکتر محمد علی نکوئی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ali.nekooiegmail.com
0000-0003-1282-9820

h-index: 13  

دکتر سعید بنی‌هاشمی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه کانبرا استرالیا

saeed.banihashemicanberra.edu.au
0000-0002-7438-1235

h-index: 25  

دکتر سعید بنی هاشمی دانشیار و مدیر برنامه های تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت اطلاعات ساختمان و ساخت و ساز در دانشکده هنر و طراحی دانشگاه کانبرا است. وی دارای مدرک کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد مدیریت پروژه های ساختمانی است. او دکترای خود را از دانشکده محیط ساختمان دانشگاه فناوری سیدنی (UTS) اخذ کرده است. دکتر بنی هاشمی به عنوان پروژه دکترا، رویکرد جدیدی را در ادغام مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) با هوش مصنوعی (AI) برای بهینه سازی کاربرد انفورماتیک در صنعت ساخت و ساز توسعه داد.

دکتر مهدی مهدیخانی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

mahdi.mahdikhanigmail.com
0000-0002-3031-636X

h-index: 19  

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

habasiankntu.ac.ir
0000-0003-3249-2882

h-index: 12  

دکتر مهدی روانشادنیا

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

ravanshadniagmail.com
0000-0002-4990-7127

h-index: 11  

دکتر علی کیوانفر

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی کنزاو

akeyvanfkennesaw.edu
0000-0003-0059-274X

h-index: 25  

دکتر علی کیوانفر یک هیئت علمی تمام وقت در دانشکده مدیریت ساخت و ساز و همچنین رئیس هیئت بازبینی نهادی (IRB) دانشگاه ایالتی کنسو است. او یک فرد آکادمیک با تجربه، مدیر پروژه تحقیق و توسعه، سردبیر مجله، مشاور سرمایه گذاری راه اندازی و مشاور بین المللی با سابقه نزدیک به ده سال در مهندسی و مدیریت ساخت و ساز پایدار (بر اساس روش و مواد) است.  

دکتر علی عبدی‌کردانی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (برنامه ریزی حمل و نقل) استاد و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

aliabdieng.ikiu.ac.ir
0000-0003-3175-2566

h-index: 17  

دکتر رامین انصاری

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

raminansarieng.ikiu.ac.ir
0000-0003-0917-611X

h-index: 7  

دکتر مرتضی فیروزی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (سازه‌های هیدرولیکی) پژوهشگر

fmorteza2gmail.com
0000-0001-9056-3269

اعضای هیات تحریریه

دکتر جمال الدین سهیلی

دکتری تخصصی مهندسی معماری دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قزوین)

soheiliqiau.ac.ir
0000-0002-2645-8912

h-index: 4