بررسی ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد، خمین، خمین ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین ایران

چکیده

بدلیل رشد فرایند جمعیت و به تبع آن نیاز به کاربری ها و خدمات موجود در شهر، استقرار بهینه ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد ( مراکز آتش نشانی و بیمارستان) و توجه روز افزون به ارائه خدمات ایمنی و تمهیدات پیش گیری و مقابله با حوادث، مدیریت در کاهش بحران در شهرها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لذا به دلیل اهمیت خیلی زیاد این ساختمان ها ، و خارج شدن ساخت و ساز از حالت سنتی و روی آوردن به سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در اجرای پروژه های ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به مطالب گفته شده، در این مقاله که از نوع مروری میباشد، ما برآن شده ایم که ورود این تکنولوژی را در پروژه های ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد ( مراکز آتش نشانی و بیمارستان) که از درجه اهمیت ساختمان های ویژه می باشند را بررسی کنیم . نتایج حاصل شده از مطالعات حاکی بدین شرح میباشد ؛ که استفاده از این تکنولوژی در ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد با کاربری مراکز آتش نشانی و بیمارستان ، باعث تسریع در اجرا ،کاهش هزینه، حذف دوباره کاری ها و تأخیرات در روند اجرا، مشاهده استفاده هرگونه مصالح و متریال قبل از ساخت ،طراحی و مشاهده مجازی جزئی ترین و ریزترین تجهیزات این مراکز با تمام پیجیدگی های خاص قبل از اجرا، ساخت نوین با کیفیت و عمر بالای سازه میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining Highly Important Buildings Using Building Information Modeling (BIM)

نویسندگان [English]

  • Ali Parvari 1
  • Soudabeh Valizadeh 2
1 Faculty Member, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Branch, Khomein, Khomein Iran.
2 Master's degree in Construction Management, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Khomein Branch, Khomein Iran
چکیده [English]

Due to the growth of the population process and, consequently, the need for available services and services in the city, the establishment of optimal buildings of great importance (fire centers and hospitals) and increasing attention to the provision of safety services and preventive measures and coping with accidents, Management is critical in reducing the crisis in cities. Therefore, due to the very high importance of these buildings, and the withdrawal of construction from the traditional way and turning to the modeling system of building information in the implementation of projects of very important buildings, it seems necessary.According to the above, in this review article, we are going to consider introducing this technology into projects of very high importance buildings (fire centers and hospitals) that are of the utmost importance for special buildings. Let's examine. The results of the studies indicate that the use of this technology in buildings of great importance with the use of fire centers and hospitals, accelerates the implementation, reduces the cost, eliminates duplication and delays in the implementation process, observing the use of Any materials and materials before making, designing and viewing the smallest and the smallest equipment of these centers with all the special features before implementation, construction of new high-quality and long life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling of building information
  • very important buildings
  • BIM
  • hospital
  • fire department