نشریه «مهندسی و مدیریت ساخت» اولین مجله تخصصی کشور در گرایش مهندسی و مدیریت ساخت است.

با وجود مجلات معتبر و ارزشمند مرتبط با مهندسی عمران و معماری، نبود نشریه ای تخصصی در گرایش مهندسی و مدیریت ساخت در کشور موجب شد این مجله در سال 1395 به عنوان اولین مجله تخصصی در این گرایش شروع به کار نماید.

مبنای انتشار مجله «مهندسی و مدیریت ساخت» ارتقاء و پیشرفت علم مدیریت ساخت با رویکرد توسعه پایدار است. لذا این مجـله ضمن انعکاس دستاوردهای علمـی و پژوهشی در حوزه های مختلف صنعت ساخت، سعی دارد با تمرکز بر مباحث تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت، زمینه ای برای انتشار و انعکاس مطالعات فنی و تحولات روز صنعت ساخت فراهم نماید و بستری برای گسترش دستاوردهای علمی در زمینه مدیریت و تکنولوژی ساخت با رویکرد توسعه پایدار باشد.

به منظور تحقق اهداف نشریه «مهندسی و مدیریت ساخت»، از تمامی اساتید‌ گرامی، صاحب‌نظران و دانشجویان رشته های مهندسی عمران و معماری و دیگر حوزه های مرتبط با صنعت ساخت درخواست می شود دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را به منظور بررسی و انتشار، به این نشریه ارسال نمایند. انتظار می رود مقالات ارسالی به این نشریه:

  • دارای محتوایی کاملامفید و جامع و مانع باشند و از توضیحات اولیه و کلی در آنها صرف نظر گردد.
  • دارای کیفیت بالای تحقیقاتی و سهمی اصیل، مبتکرانه و اساسی در حوزه صنعت ساخت باشند.
  • در پی پُر کردن فضای خالی بین محیط‌های دانشگاهی و پژوهشی، مجریان و تصمیم گیران صنعت ساخت باشند.
  • به‌طورمستقیم به محورهای پژوهشی نشریه مرتبط بوده و در جهت ارتقاء مباحث مربوط به مهندسی و مدیریت ساخت و توسعه پایدار باشند.
  • مقالاتی که حاوی مطالب بدیع و اصیل در زمینه های علمی و فنی بوده و پیش از این در مجلات دیگر به چاپ نرسیده باشند (لازم به ذکر است مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها، از این امر مستثنی هستند و مانند سایر مقالات، ارزیابی شده و در صورت تأیید به چاپ می رسند).
شماره جاری: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، اسفند 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر روح اله طاهرخانی

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان