فرایند پذیرش مقالات

فرایند ارسال، داوری و انتشار مقالات در مجله «مهندسی و مدیریت ساخت» طی هشت مرحلۀ کلی صورت می‌پذیرد:

 1. ثبت و ارسال مقاله (توسط نویسندۀ مسئول)
 2. ارزیابی اولیه (حداقل 7 روز کاری)
  ارزیابی اولیه توسط مقالات توسط سردبیر یا دبیر تخصصی صورت پذیرفته و در صورت تایید وی، مقاله جهت ارزیابی به هیئت منتخب تحریریه ارسال می گردد.
 3. ارزیابی هیئت منتخب تحریریه (حداقل 7 روز کاری)
  مقالات توسط هیئت منتخب تحریریه مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. این شورا در تغییر و اصلاح مقالات آزاد هستند و در هر مرحله از روند چاپ مقاله، احتمال رد مقاله با نظر شورای سردبیری وجود دارد. مقاله در صورت تایید هیئت منتخب وارد مرحله داوری می شود.
 4. داوری (حداقل 1 ماه)
  مقاله‌های دریافتی توسط حداقل دو داور که هویتشان مکتوم است و با توجه به چک لیست ارزیابی مقالات، داوری خواهد گردید.
  در صورت نیاز به بازنگری کلی و داوری تطبیقی یا ارسال مقاله به داوری سوم، به مدت این مرحله افزوده خواهد شد.
 5. ارسال موارد تکمیلی توسط نویسنده (حداکثر 2 هفته)
  نویسنده موظف است پس از دریافت نظرات داوران، مقاله اصلاح شده خود در زمان مشخص شده به مجله ارسال نماید.
  نویسنده موظف است تغییرات را در مقاله اصلاح شده هایلایت نماید.
 6. تأیید، پذیرش نهایی و تعیین نوبت انتشار (حداقل 1 ماه)
  پس از انجام اصلاحات پیشنهاد شده، مقاله مجدداً مورد بررسی کارشناسان نشریه قرار می گیرد تا موارد اصلاحی به طور کامل مرتفع گردد.
  به محض تأیید نهایی مقاله، نامه پذیرش چاپ مقاله در مجله، برای نویسندگان ارسال می گردد.
 7. ویراستاری و صفحه‌آرایی (حداقل 7 روز کاری)
 8. چاپ و انتشار