استراتژی مدیریت طراحی ، ساخت و نظارت پروژه طرح اضطراری حفاظت رودخانه کن.

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن)، رودهن، تهران، ایران

چکیده

اجرای طرح های اضطراری نیازمند داشتن استراتژی مناسب همراه با مدیریت کار آمد میباشد . از اهداف اجرای طرح ، انجام کار در کمترین زمان و با کیفیت مناسب است. روشهای متداول سه عاملی و یا روشهای دیگر جهت حفاظت اضطراری روخانه کن مانند buy bake و ... جوابگو اینگونه پروژه ها نمیباشد . بنابراین در اجرای طرح اضطراری رودخانه کن اولا پیمان و قرار داد با تغییرات مهمی روبرو بوده و با افزودن مشاور طراح در کنار مجری از یک سو و مشاور مادر طراحی در کنار کارفرمای اصلی از سوی دیگر، رویکرد طراحی و اجرای 3 عاملی به شکل عرف خود کنار گذاشته شده است . جهت تسریع در اجرای پروژه، بخش طراحی، اجرا و نظارت به تیم های حاضر در محل واگذار شده و همزمان استراتژی مدیریت طراحی، نظارت، کنترل و پایش در حین اجرا بر اساس تغییرات احتمالی در مواجهه با شرایط محیطی در کمترین زمان تعریف گردید. زمان اجرای طراح اضطراری حفاظت رودخانه کن 6 ماه تعریف و روش اجراء و مدیریت انجام به شکل طرح و ساخت و با تامین مالی توسط پیمانکار و مشاور آغاز گردید . در مقاله حاضر به استراتژی مدیریت انجام کار و معایب و مزایای آن پرداخته شده و نهایتا در بخش نتیجه گیری راههای بهبود آن بر اساس کار انجام شده در طرح اضطراری رودخانه کن توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Management strategy design, construction and project supervision The emergency plan for river protection kan

نویسندگان [English]

  • Iraj Hassani Fakhrabadi
  • Behnod Barmayehvar
Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Roudehen Branch), Roudehen, Tehran, Iran
چکیده [English]

Emergency projects require suitabie and efficient management . Target of project is to operate it in minimum time nice quality .
Common tripartite methods or other ones in order to kan river urgent protecting like BUY BAKE and soon are not fruitful .
So to perform kan River Emergency project ( plan) , firstly agreement and the contract encounters important changes and regarding to add design consultant beside the performer ( contractor ) in one side and on the other hand , main (hard ) design consultant beside the main employer , ordinary tripartite method has been thrown aside .
To accelerate project performing , design administration and observation section have been delegated to present team at the project area; simultaneously we define strategy design management , observation and controlling based on probable changes stem form environmental conditions in the shortest possible time .
The assigned time of the project is six months and in case of management and performance method , it has been started in design , construction with financial supply by contractor and consultant .
In this article , we strategy of 0peration management , its advantages and disadvantages .
At last but not least as a conclusion some tips to improve the project operation are recommended .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emergency protection plan
  • Design management strategy
  • Construction and supervision
  • kan river
  • Consultant