ارزیابی عملکرد فنی طرح های کنترل سیل در رودخانه های شهری و ارائه راهکارهای اصلاحی- مطالعه موردی رودخانه تالار در استان مازندران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

2 دکتری سازه های هیدرولیک، دانشگاه آزاد واحد تاکستان

3 دکتری مهندسی آب دانشگاه ازاد واحد اهواز

چکیده

سازه های کنترل سیل بدلیل اثرات زیانبار سیل که همه سالها خسارات زیادی را به زمینهای کشاورزی حاشیه رودخانه و تأسیسات جانبی و . . . وارد میسازد، طراحی و احداث می گردند. در اثر وقع سیل ارتفاع آب در رودخانه بالا آمده و سبب خارج شدن آن از مسیر اصلی رودخانه میگردد. سیلاب دشت ها و مناطق مجاور رودخانه ها که به دلیل شرایط خاص آن فضاهایی مناسب برای انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی محسوب میشوند، همواره در معرض خطرات ناشی از وقوع سیلا ب قرار دارند. از اینرو در این مناطق اجرای طرح های ساماندهی بمنظور جلوگیری از اثرات مخرب سیلاب مورد استفاده قرار می گیرد. در رودخانه تالار و محدوده شهر قائمشهر، طرح هایی بعنوان طرح ساماندهی رودخانه اجرا شده که در این تحقیق سعی می شود عملکرد فنی و هیدرولیکی این طرح ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای اصلاحی در صورت بروز مشکلات ناشی از ساماندهی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Technical Performance Evaluation Of Flood Control Projects In Urban Rivers And Corrective Solutions-Case Study: Rivers Talar In Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Mihammad Moradi 1
  • Mohammd aamel Sadeghi 2
  • Abdolrasul Telvari 3
1 M.Sc. Student, University of Safadasht
2 P. HD. of Hydraulic Structures, University of takestan
3 P. HD. Hydrology and Water Resources Engineering, Islamic Azad University of Ahvaz
چکیده [English]

Flood control structures due to the damaging effects of flooding, which have caused many damage to agricultural marginal land and peripheral facilities for many years. . . Imported, designed and constructed. Due to floods, the height of water in the river rises and causes it to flow out of the main river. Plain floods and rivers adjacent to the rivers, which, due to their particular circumstances, are suitable spaces for carrying out economic and social activities, are always exposed to the dangers of the occurrence of Sala. Thus, in these areas, the implementation of design plans is used to prevent the destructive effects of flooding. In the Ghomeshahr River Hall and in the area of ​​Ghaemshahr, plans have been implemented as a river regeneration plan. In this research, technical and hydraulic performance of these projects will be investigated and corrective solutions should be presented in the event of problems arising from the organization.