بررسی علل ساخت سد مخزنی خاکی آغ چای به صورت قوسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه بی نالم للی امام خمینی (ره)

2 استاد گروه عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 استاد گروه عمران دانشگاه بین المللی امام خیمنی (ره)

چکیده

سد آغ چای بزرگترین سد قوسی خاکی کشور است. طی مطالعات انجام شده پنج سایت به عنوان گزینه های مطرح برای محور سد مد نظر قرار گرفته است. بررسیهای زمینشناسی و ژئوتکنیکی به همراه آزمایشهای میدانی انجام شده نشان داد که گزینه 1 (بالادست روستا قورول سفلی) نسبت به سایر گزینه ها ارجح بوده است. در مطالعات مرحله اول، پرده آب بند به صورت محور مستقیم بود ولی در ساحل چپ، یک توده لغزشی بسیار بزرگ آهکی خرد شده وجود داشت که آب بندی را با مشکلاتی مواجه کرده بود. در ساحل راست هم یک آبراهه مدفون قدیمی وجود داشت که تود های ریزشی آن را پر کرده بود، به همین جهت تغییراتی انجام گرفت و پرده آب بند به صورت مایل اجرا شد. انتخاب محور قوسی برای سد مذکور ضمن کاهش هزینه های اجرایی، زیبایی خاصی هم به سد داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Causes Of The Construction Of Soil Dam Aghchay For An Arc

نویسندگان [English]

  • Sepehr Tatlari 1
  • Fouad Kilanehee 2
  • Mahmood Hassanlu rad 3
1 Graduate student Civil Engineering, International University of Imam Khomeini.
2 Assistant Professor of Civil Engineering, International University of Imam Khomeini, Iran.
3 Assistant Professor of Civil Engineering, International University of Imam Khomeini, Iran.
چکیده [English]

Aghchay  Dam is the largest arched dam in the country. In the studies, five sites have been considered as pivotal options for the dam axis. Geological and geotechnical surveys along with field experiments showed that option 1 (upstream of the village of Khorvl Lower) was preferred to other options. In the first phase studies, the drainage curtain was straight-axial, but on the left bank there was a very large limestone mass slab that encountered sealing problems. On the right bank, there was an old buried stream that filled the slabs, so changes were made, and the water curtain was run smoothly. The choice of an arc-axle for the dam, while reducing the administrative costs, has also given a special blow to the dam.