بررسی تأثیر پل های احداث شده بر رفتار هیدرولیکی رودخانه درون شهری(مطالعه موردی: رودخانه شهرچای ارومیه)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

2 استاد مهندسی سازه های هیدرولیک، واحد مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

3 دکتری مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

چکیده

در میان پیشرفت­های روزافزون انسانی، فعالیت­هایی نظیر احداث پل‌ها، نقش قابل‌توجهی بر رفتار هیدرولیکی رودخانه‌ها، بعنوان منبع اصلی حیات، دارند. در تحقیق حاضر، با تعریف چهار سناریو،به بررسی تأثیر پل­های احداث شده بر رفتار هیدرولیکی رودخانه شهرچای ارومیه، با استفاده از هوش مصنوعی (GEP) و تلفیق نرم­افزارهای HEC-RAS و HEC-GEORAS پرداخته می­شود. در سناریو اول مشاهده می­گردد که وجود یا عدم وجود سازه­ها، در ظرفیت عبوری رودخانه و تراز سطح آب تأثیر چندانی ندارد. بررسی­ها در سناریو دوم، تأییدی بر قابلیت سازه­ها در  عبور سیلاب با دوره بازگشت­های 2، 5، 10، 25 ، 50 و 100 می­باشند. در سناریوهای سوم و چهارم، پروفیل سطح آب در دبی­های مختلف شبیه­سازی شده است  و ظرفیت عبوری هر یک از پل­های موجود در مسیر، برابر با : 650 متر مکعب بر ثانیه (پل جانوسلو)، 1200 متر مکعب بر ثانیه (پل قویون) و 750 متر مکعب بر ثانیه (پل عدالت) بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assess The Effect Bridges Constructed On Hydraulic Behavior Of The River Within The City (Case Study: River City Chai Urmia)

نویسندگان [English]

  • Elnaz Asadi nia 1
  • Mirali Mohammadi 2
  • Fatemeh Vojudi Mehrabani 3
1 Master Student Engineering in Civil Engineering & Hydraulic, Department of Civil Engineering, University of Urmia, Iran
2 Associate professor of hydraulic engineering constructions, Department of Civil Engineering, University of Urmia, Iran
3 P. HD. civil engineering, Department of Civil Engineering, University of Urmia Iran
چکیده [English]

Among the ever-increasing human advances, activities such as bridges have a significant role to play in the hydrostatic behavior of rivers as the main source of life. In the present study, with the definition of four scenarios, the effect of the constructed bridges on the hydraulic behavior of the Shahr-e-Chahi Urmia River using Artificial Intelligence (GEP) and the integration of HEC-RAS and HEC-GEORAS software is discussed. In the first scenario, the presence or absence of structures does not have much effect on river flow capacity and water level levels. Investigations in the second scenario confirm the ability of structures in flood flow with the return periods of 2, 5, 10, 25, 50 and 100. In the third and fourth scenarios, the water surface profile is simulated in different flows, and the capacity of each of the existing bridges in the route is equal to: 650 cubic meters per second (bridge Jounoslou), 1200 m 3 / s (bridge bridge) and 750 The cubic meter per second (bridge of justice) is achieved.