چالشهای مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب شهری: نمونه موردی رومانی

نوع مقاله : مرور ادبیات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، موسسه تحقیقاتی شاخص پژوه، اصفهان، ایران

3 استادیار، موسسه تحقیقاتی شاخص پژوه، اصفهان، ایران

چکیده

آلودگی آب یک مشکل بزرگ جهانی است که به ارزیابی مداوم و تجدیدنظر در سیاست منابع آبی در همه سطوح احتیاج دارد  (از آب های بین المللی تا آبهای درون مرزی و چاه ها).  همواره اشاره شده است که آلودگی آب علت مرگ و میر در سراسر جهان است. ۹۹٫۹ ٪ درصد آب خالص پس از استفاده به فاضلاب خانگی تبدیل می شود، و فقط ۰٫۱ درصد از سهم این آب را دیگر آلایندها تشکیل می شوند. اگرچه این مقدار آلاینده در غلظت های پایین یافت می شود با این وجود در مقیاس بزرگ  (منطقه، شهر)  می تواند خطرساز باشد . انسان برای زندگی از منابع مختلف، که از طریق ضایعات کارش بدست می آید ، استفاده می کند. استفاده از منابع آبی بسته به نوع مصرف خانگی، صنعتی و شهری سبب تولید فاضلاب می شود. مدیریت یکپارچه منابع آبی راه های سودمندی را که در این بخش مسکوت مانده است را نشان می دهد شامل مدیریت فاضلاب ومسئولیت قسمتهای مختلف آن شامل : کشور، جوامع محلی، کاربران، اپراتورها و سازمانهای غیر دولتی مرتبط با منابع آبی. این مقاله قوانین و اهمیت مدیریت یکپارچه آب شهری را ارائه میدهد. روند دنبال شده در مدیریت فاضلاب تلاش میکند روش جدیدی را در این زمینه نشان دهد.

کلیدواژه‌ها