درباره نشریه

دورنمایی برای نشریه مهندسی و مدیریت ساخت

  دو فصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت یکی از معتبرترین نشریات در زمینه علم مدیریت ساخت و تکنولوژی ساخت در سطح ایران است. چشم انداز این نشریه انتشار و ایجاد زمینه توسعه علم در حوزه مدیریت ساخت با رویکرد توسعه پایدار می‌باشد. علاوه بر این تأکید نشریه بر تولید و بومی سازی این علم و ایجاد الگوهای اسلامی و ایرانی در این راستا می‌باشد. در راستای تحقق این مهم مقالات ارسالی به این نشریه می‌بایست:

  • سهمی اصیل، مبتکرانه و اساسی در این علم داشته باشند.
  • به‌طور مستقیم به حوزه نشریه مرتبط بوده و در جهت ارتقای مدیریت ساخت و توسعه پایدار باشند.
  • دارای اجزایی با قابلیت به‌کارگیری در حوزه‌های مختلف باشند.
  • به‌طور کامل جدید و اصیل بوده و پیش از این در مرجع دیگری به چاپ نرسیده باشند.

 

ویژگی‌های این نشریه

اساس نشریه مهندسی و مدیریت ساخت در راستای ارتقا و پیشرفت علم مدیریت ساخت و توسعه پایدار بنا نهاده شده است. اساس مدیریت ساخت در این نشریه شامل انواع مدیریت ساخت و پروژه، اصول پیمان، توسعه پایدار و تاب آوری می‌شوند. همچنین تمامی مباحث تکنولوژی ساخت و رویکردهای  اقتصادی و اجتماعی نیز در حوزه این مجموعه قابل بررسی است.

در این نشریه تنها مقالاتی که دارای کیفیت بالای تحقیقاتی می‌باشند پس از فرایند داوری پذیرفته می‌شوند. در فرایند داوری از دو داور متخصص به همراه نظر سردبیر و هیات تحریریه  استفاده می‌گردد. مقالات می‌بایست تلاشی داشته باشند تا فضای خالی بین محیط‌های آکادمیک، مجریان و تصمیم گیران را به‌صورتی کارآمد پر نمایند. مقالات ارسالی می‌بایست کام لا مفید و جامع و مانع باشند و از توضیحات اولیه و کلی در آنها صرف نظر گردد.

 

مخاطبین این نشریه

این نشریه به دلیلی پوشش موضوعات مختلف در حوزه مهندسی و مدیریت ساخت، مخاطبین مختلفی را جذب می‌نماید که از آن جمله سازمان‌ها و مراکز ذیل می‌باشد.

 •  مراکز آموزشی
 • مراکز تحقیقاتی
 • مراکز مرتبط با تکنولوژی ساخت
 • سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی
 • سازمان‌های خصوصی
 • سازمان‌ها و شرکت‌های ساختمانی
 • مشاورین
 • صنایع
 • سازمان‌های مالی
 • نهادهای شهرداری و شهرسازی