انتخاب بهینه سازهای بتنی و فولادی با استفاده از روش ELECTERE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار گروه عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

نیاز به ساخت و ساز در حداقل زمان، با کمترین هزینه و بهترین کیفیت، صنعت ساختمان را به سوی سازهای صنعتی با نصب و راه اندازی سریع هدایت کرده است. در این راستا ضرورت استفاده از سازه ها و مواد جدید برای افزایش سرعت ساخت، سبکی و افزایش عمر مفید بیش از پیش مطرح شده است.هدف از این تحقیق مطالعه سازه های نوین ساختمانی از جمله تری دی پنل (3D- Panel)، قالب سبک سر نورد شده (LFS)، قالب تونلی و سیستم بتن مسلح با قالب عایق ماندگار (ICF) با تمرکز بر معیارهای اقتصادی، اجرایی و فنی جهت بررسی پتانسیل استفاده از این سیستم ها درمسکن های ویلایی در شمال کشور (استان مازندران) می باشد. ابتدا مطالعات کتابخانه ای به منظور انتخاب معیارهای موثر بر انتخاب مناسب ترین روش ساخت انجام گرفت. سپس داده های مورد نیاز با نظرات خبرگان و صاحب نظران صنعت ساختمان در شرکت های پیمانکار ساختمانی استان مازندران از طریق پرسش نامه هایی جمع آوری گردید. در نهایت پس از جمع آوری داده ها، به کمک روش ELECTERE، مناسبترین سازه معرفی شده است.با لحاظ کردن همه معیارها در بین سازه های مذکور،سازه به عنوان مناسب ترین سازه برای استفاده در ساخت مسکن های ویلایی در استان پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal Selection of Steel and Concrete Structures using ELECTERE Method

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Behdadfar 1
  • Gholam Reza Abdolah Zadeh 2
1 Graduate student of Civil Engineering, Construction Management, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Associate professor of Civil Engineering, Babol University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

The need for construction in the least time, with the lowest cost and the best quality, has led the construction industry to the industrial machinery with quick installation. In this regard, the necessity of using new structures and materials to increase construction speed, lightness and extending useful life has been discussed more than before. The aim of this study is to study the new construction structures such as 3D panel, (LFS), tunnel mold and RCM system with permanent insulation (ICF), focusing on economic, executive and technical criteria to study the potential of using these systems in villa villages in the north of the country (Mazandaran province). At first, library studies were conducted to select the effective criteria for selecting the most appropriate method of construction. Then, the required data were collected by questionnaires with comments from experts and building industry experts in construction contractors of Mazandaran province. Finally, after collecting the data, using the ELECTRE method, the most suitable structure has been introduced. Considering all the criteria among the structures, the structure was proposed as the most suitable structure for use in the construction of villa villas in the province.