جانمایی آمایشی فناوری‌های نوین ساختمانی بر اساس پیش‌بینی تقاضای بخش مسکن در سال‌های آتی به منظور تدوین برنامه ارتقای بهره وری در بخش مسکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

اهتمام به تأمین مسکن مناسب، بادوام، مقاوم و ایمن، از بزرگ‌ترین دغدغه‌های انسان معاصر,جوامع و حاکمیت‌های کنونی است. دغدغه‌ای که هیچ‌گاه ذهن حاکمان را آسوده نگذارده و همواره درصد فراوانی از مطالعات، پژوهش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و امور اجرایی خرد و کلان را به خود معطوف نموده است. در ایران نیز طی سال‌های اخیر، رونق و رکود بازار مسکن و مجموعه‌های هم پیوند با آن، بااهمیت تلقی شده و مسکن و وضعیت کمی و کیفی آن به‌عنوان عاملی حساس معرفی‌شده است.
طرح جامع مسکن سندی است ملی که چشم‌انداز بخش مسکن در سال‌های آینده را ترسیم می‌کند. در این چشم‌انداز هدف‌ها، به معنای تغییرات مطلوب، قابل‌دستیابی و قابل‌سنجش در وضعیت مسکن خانوارهای ایرانی در دوره‌های پنج‌ساله آینده تعیین می‌شود و راهبردها و راهکارهای دستیابی به این هدف‌ها، تدوین می‌گردد.
در این پژوهش تلاش می‌شود به بررسی روش‌های نوین ساخت و مزایا، معایب و اثرات بالقوه هرکدام در راستای پیش برد اهداف طرح جامع مسکن در نقاط مختلف کشور پرداخته شود و با استفاده از نظرات خبرگان بخش مسکن، راهکاری تدوین گردد که با توجه به منابع و محدودیت‌های هر ناحیه، بتوان مناسب‌ترین روش ارتقای بهره‌وری بخش مسکن را با توجه به این روش‌های نوین ساخت تعیین نمود. درنتیجه، روش‌هایی که قابلیت عملیاتی سازی بیشتر و هزینه‌های کمتری را برای هر ناحیه فراهم سازند به‌عنوان روش پیشنهادی جهت ارتقای بهره‌وری بخش مسکن در آن ناحیه معرفی می‌گردد تا با سرمایه‌گذاری و حمایت از گسترش این روش‌های نوین ساخت بتوان مسکن انبوه و ارزان را در کمترین زمان ممکن در اختیار مردم قرارداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical allocation of new construction methods based on future residential demand to modify residential construction efficiency plan

نویسندگان [English]

  • Majid paziki 1
  • Mahdi Ravanshadnia 2
1 Master Of Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Faculty Member of Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Attempting to provide adequate, durable, durable, safe and secure housing is one of the greatest concerns of contemporary people, societies and current sovereignty. A concern that has never restored the minds of rulers and has always focused on a large percentage of studies, research, policy, and macroeconomic executions. In Iran, during the recent years, the prosperity of the housing market and its related collections have been regarded as significant, and housing and its quantitative and qualitative status have been introduced as a critical factor.
The National Sandy Homes is a national plan that outlines the prospects for housing in the coming years. In this goal perspective, it means optimal, measurable and measurable changes in the housing situation of Iranian households in the next five years, and strategies and strategies to achieve these goals are developed.
In this research, we try to investigate the new methods of construction and the advantages, disadvantages and potential effects of each in order to advance the objectives of the comprehensive housing plan in different parts of the country. Using the opinions of the experts in the housing sector, a solution is to be developed which, according to the sources and The limitations of each area can be used to determine the most appropriate way to improve the efficiency of the housing sector with respect to these new methods of construction. Consequently, methods that provide greater operationalization and lower costs for each area are introduced as a suggested method for improving the efficiency of housing sector in that area. By investing and supporting the expansion of these new methods of construction, massive and cheap housing can be provided in the least time It's possible for people to make a deal.