بررسی فنی و اقتصادی روش های اجرای عبور پر و خالی در توالی اجرای ایستگاه و تونل در خط هفت متروی تهران

نویسندگان

1 پژوهشگر در مقطع دکتری مهندسی عمران، دانشکده مهندسی و پدافند غیر عامل، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشکده مهندسی و پدافند غیر عامل، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی و پدافند غیر عامل، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.

چکیده

امروزه با گسترش فضاهای شهری و تراکم سازه‌های سطحی و همچنین کمبود فضای لازم برای حمل‌ونقل درون‌شهری، نیاز به اجرای مترو در محیط‌های شهری بیش از گذشته محسوس است. جهت احداث مترو لازم است سازه‌های زیرزمینی نظیر تونل و ایستگاه‌های متعدد احداث گردد. امروزه یکی از موضوعات مهم ساخت و ساز در پروژه‌های مترو، تصمیم‌گیری در مورد توالی اجرای تونل یا ایستگاه است. بدیهی است تخصیص مناسب منابع به بخش‌های مختلف، نیازمند بررسی دقیق فنی و اقتصادی گزینه‌های مختلف و توجه خاص به جنبه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی کار است. در این تحقیق ابتدا به بررسی دو روش توالی اجرای تونل یا ایستگاه در دو حالت کلی عبور پر و خالی پرداخته شده است و در ادامه با توجه به اینکه هر یک از روش‌های فوق، نیازمند اتخاذ تمهیدات برای پیشگیری از مشکلات و تاخیرات احتمالی است، در هر مورد این تمهیدات بیان شده است. در نهایت به بررسی و مقایسه اقتصادی توالی اجرای تونل و ایستگاه در خط هفت متروی تهران پرداخته شده است. بررسی‌های انجام شده نشان‌گر آن است که اجرای تونل قبل از احداث ایستگاه دارای صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به احداث ایستگاه قبل از احداث تونل است و این مسئله می‌تواند برای کلان شهری مثل تهران که نیازمند اجرای تعداد زیاد خطوط مترو و ایستگاه است، صرفه جویی اقتصادی زیادی را به همراه داشته باشد. همچنین آشنایی با هزینه‌ها، موانع و مشکلات هر یک از روش‌های فوق الذکر می‌تواند در تصمیم‌گیری در مورد اتخاذ روش و قرارداد مناسب در شروع یک پروژه ریلی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Technical and economic analysis of full and empty crossing methods in the sequence of station and tunnel construction in Tehran metro line seven

نویسندگان [English]

 • Seyed Amirhossein Ghoreishian 1
 • Amin Jafarniya 2
 • Mohammad Fayyaz 3
 • Saeed Mohammad 3
1 Researcher of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Passive Defense, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
2 MSc of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Passive Defense, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Passive Defense, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to the expansion of urban spaces and as well as the lack of necessary spaces for intra-city transportation, the need for subway construction in urban areas is more acute than ever. In order to build a subway,it is necessary to build underground structures such as tunnels and several stations.Today, one of the most important construction issues in metro projects is deciding on the sequence of tunnel or station construction. Obviously, proper allocation of resources to different departments requires careful technical and economic consideration of different options and special attention to aspects related to work planning. In this research, two methods of tunnel or station execution sequence in two general cases of full and empty passage have been investigated.Furthermore, considering that each of the above methods requires the adoption of measures to prevent possible problems and delays, these arrangements have been stated in each case.Finally, the economic comparison of the sequence of tunnel construction and the station in the seven metro lines of Tehran has been studied.Studies show that the construction of the tunnel before the construction of the station is more economical than the construction of the station before the construction of the tunnel. And this can save a lot of money for a metropolis like Tehran, which needs to build a large number of subway lines and stations. Also, familiarity with the costs, obstacles and problems of each of the above methods can be useful in deciding on the appropriate method and contract to start a rail project.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metro station
 • tunnel
 • method of execution in the sequence of station and tunnel
 • Tehran metro line seven
 • mechanized drilling
 1. حیدری، علی، زارعی، محمدحسین، لاجوردی، عرفان.( 1391). قراردادهای EPC از منظر حقوق اقتصادی، پایان نامه جهت دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
 2. مدنی، حسن.١٣٧٧، (تونلسازی طراحی و اجرا)، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 3. Alder, A. Dhanda, D.Hillyar, W. & Runacres, A. 2010. Extending London's Docklands Light Railway to Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Civil Engineering163, 81–90.
 4. Newman, T. Bellhouse, M. Corcoran, J. Sutherden, R. & Karaouzene, R. 2016. TBM performance through the engineering geology of the Lee Tunnel. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Geotechnical Engineering169, 299–313.
 5. کریمی و همکاران، بررسی اقتصادی توالی اجرای تونل و ایستگاه ها در پروژه های قطار شهری به روش حفاری مکانیزه، دهمین کنفرانس تونل،1392
 6. Azhar, S. 2011.“Building information modeling (BIM): Trends, bene-fits, risks, and challenges for the AEC industry.”Leadership Manage.Eng.11 (3): 241–252.
 7. Barton, N. 2012.“Reducing risk in long deep tunnels by using TBM anddrill-and-blast methods in the same project—The hybrid solution.”J. Rock Mech. Geotech. Eng.4 (2): 115–126.
 8. Guclucan, Z., Meric, S., Palakci, Y., Bilgin, N., Balci, C., Tumac, D., Algan, M., Namli, M.,Bilgin, A.R., 2008. The use of a TBM in difficult ground conditions in Istanbul(Beykoz–Kavacik) sewerage, World Tunnel Congress, September 22–24, Agra,India, pp. 1630–1638.
 9. Liu, H., Li, P., Liu, J., 2011. Numerical investigation of underlying tunnel heaveduring a new tunnel construction. Undergr. Space Technol. 26, 276–283.
 10. AITES-ITA Working Group No. 14, 2000. Recommendations and Guidelines for Tunnel Boring Machines (TBMs).
 11. نرخ ارز مرجع بانک مرکزی در بهمن و اسفند سال 91، وبسایت eghtesadonline.com