بررسی تاثیر استفاده از روش NSM در ترمیم تیر ترک خورده بتنی تحت بار گذاری پیچشی استاتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

اکثر ترک‌های بتنی به علت طراحی‌های نادرست و روش‌های اجرایی نادرست صورت می‌گیرد. یکی از طراحی‌هایی که برای قطعات بتنس باید صورت گیرد، طراحی برای پیچش است. میزان پیچش در تیرهای لبه ای و یا تیرهایی که از یک طرف متصل به دال هستند قابل ملاحظه است، لذا اگر ترکی بر روی قطعات بتنی ناشی از پیچش به وجود آید باید درصدد ترمیم آن با استفاده از روش‌های مختلف برآمد. یکی از روش‌های موجود استفاده از میلگردهای GFRP در داخل بتن تحت عنوان استفاده از روش NSM به منظور ترمیم بتن است.در این پژوهش با ساخت قطعات بتنی به ابعاد 15×15×120 سانتی متر و ایجاد ترک بر روی آن‌ها اقدام به ترمیمشان با استفاده از روش NSM برآمده و تاثیر استفاده از آن روش بر روی مولفه های لنگر پیچشی نهایی، نیروی پیچشی نهایی و زاویه پیچشی نهایی بررسی گردیده است. نتایج نشان داد استفاده از این روش سبب افزایش مقاومت پیچشی تیر ترک خورده بتنی به میزان 9.52 برابر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of using NSM method in repairing cracked concrete beams under static torsional loading

نویسنده [English]

 • Mohadeseh Anbarlouie
Faculty of Civil Engineering, Iran university of science and technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Most concrete cracks are due to incorrect designs and incorrect execution methods. One of the designs that should be done for concrete parts is the design for twisting. The amount of torsion is significant in edge beams or beams that are connected to the slab on one side, so if a crack occurs on the concrete parts due to torsion, it should be repaired using different methods. One of the existing methods is to use GFRP rebars inside concrete under the title of using NSM method to repair concrete. In this research, by making concrete parts with dimensions of 15 × 15 × 120 cm and creating cracks on them, they are repaired using The NSM method and the effect of using that method on the components of the final torsional anchor, the final torsional force and the final torsional angle have been investigated. The results showed that the use of this method increased the torsional strength of cracked concrete beams by 9.52 times.

کلیدواژه‌ها [English]

 • NSM
 • cracked concrete beam
 • torsion
 • torsional capacity
 • GFRP rebar
 1. Sharaky, I.A., Reda, R.M., Ghanem, M., Seleem, M.H. and Sallam, H.E.M., 2017. Experimental and numerical study of RC beams strengthened with bottom and side NSM GFRP bars having different end conditions. Construction and Building Materials, 149, pp.882-903.
 2. Al-Saadi, N.T.K., Mohammed, A. and Al-Mahaidi, R., 2017. Assessment of residual strength of concrete girders rehabilitated using NSM CFRP with cementitious adhesive made with graphene oxide after exposure to fatigue loading. Construction and Building Materials, 153, pp.402-422.
 3. Al-Bayati, G., Al-Mahaidi, R. and Kalfat, R., 2017. Torsional strengthening of reinforced concrete beams using different configurations of NSM FRP with epoxy resins and cement-based adhesives. Composite Structures, 168, pp.569-581.
 4. Reda, R.M., Sharaky, I.A., Ghanem, M., Seleem, M.H. and Sallam, H.E.M., 2016. Flexural behavior of RC beams strengthened by NSM GFRP Bars having different end conditions. Composite Structures, 147, pp.131-142.
 5. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان،"طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه".ویرایش 1392