بررسی، شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها

نوع مقاله : مرور ادبیات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 شرکت ساختمانی فضا سامان زیست، قزوین، ایران

چکیده

چکیده
از گذشته تا به امروز به دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساختها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمانهای دولتی و عمومی بوده است.ظهور مشارکت عمومی خصوصی به عنوان راهکاری بنیادی در زمینه توسعه و زیرساختهای کشورها با استفاده از تخصص و توانایی بالاتر بخش خصوصی در مدیریت منابع و زمان به شمار میرود.لذا طی سالهای اخیر قراردادهای عمومی- خصوصی (public-private partnership) به علت کمبود منابع دولتی و نیاز به توسعه تاسیسات زیربنایی کلانشهرها به طور روزافزون از سوی دولتها و شهرداریها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از اهداف اصلی اجرای پروژه به روش PPP کاهش ریسک پروژه وافزایش ارزش مالی پروژه میباشد. از طرفی پروژههای PPP به دلیل پیچیدگی و عدم قطعیتهای زیاد با ریسک زیادی مواجه میباشند. بنابراین ریسک باید به افراد و یا گروهها براساس توانایی تحمل ریسک تخصص پیدا کند. مطابق برخی از مطالعات صورت پذیرفته، فقدان مهارتهای لازم در زمینه تعیین، ارزیابی، ارزش گذاری و انتقال عوامل ریسکی منجر به عدم حصول درآمدهای قابل توجه و موفقیت پروژه برای دولتها شده است. این مقاله درپی آن است که با مطالعه وارائه تجربیات ثبت شده درسایرپروژه ها،ساختار ریسک های معرفی شده ومعیارهای موفقیت هریک را بیان نمایدوسپس به دنبال ایجاد همسویی درنظرات اتخاذ شده ازمتخصصین داخلی،به شناسایی ومعرفی ریسک های حاکم برشرایط کنونی کشور بپردازدونهایتاًساختاری بومی برای مدیریت ریسک های پروژه های مشارکت عمومی –خصوصی در کشور ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation , Identification and Classification of Risks in Public& Private Partnership Projects

نویسندگان [English]

 • Turan Karimaei 1
 • Ramin Ansari 2
 • Mahmoud Mahdavian 3
1 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
3 Space Saman Zist Construction Company, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Abstract
From the past to today, for reasons such as high cost, long-term return on investment, poor financial and non-support of laws from the private sector, the establishment of infrastructure has been the responsibility of the public sector or the government and public and public organizations. Public participation Private is considered as a fundamental strategy for the development and infrastructure of countries using the expertise of the private sector in resource and time management. Consequently, in recent years, these contracts have been increasingly leaked by governments due to the lack of government resources and the need to develop metropolitan infrastructure. And municipalities have been used. One of the main objectives of PPP project is to reduce project risk and increase the financial value of the project. On the other hand, PPP projects face a high risk due to complexity and uncertainties. Therefore, risk should be tailored to individuals or groups based on the ability to tolerate risk. According to some studies, the lack of skills in identifying, assessing, valuing and transferring risk factors has led to lack of revenue and project success for governments. This article seeks to describe the structure of the risks and the success rates of each of them by studying and presenting the experiences of registered companies, and then seeking to reconcile the views of the domestic experts to identify and present the risks of the current state of the country to deal with the native infrastructure for risk management Of these projects in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk Management
 • Risk Identification
 • Risk Classification
 • Public Private Partnership Contracts
 1. دریایی سرابی ،م.،کیا،س.،اتحادی، س. «موردکاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه­های عمرانی مشارکت عمومی- خصوصی PPP»، سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، خرداد 95.
 2. Hardcastle Li B P J. Risk Analysis and Allocation in public private partnership projects. 17th Annual Accom conperence, Vol.1,8,5-904,2001.
 3. فلاح شمس، م ف. ،تاجمیر ریاحی، ح. ، مظفری، ح. «مدیریت ریسک در قراردادهای تامین مالی BLT/BOLT،مجموعه مقالات کنفرانس بین­المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، 128-114 ، 1891.
 4. هیبتی، ف.، احمدی ،م. «رویکرد مدیریت ریسک در مشارکت­های عمومی خصوصی» ،کنفرانس بین­المللی نظام تامین مالی دانشگاه صنعتی شریف، اسفند 1388.
 5. نجفی، غ.، ملکان، ی. «مشارکت عمومی خصوصی یا PPP: راهبردی نو برای تامین مالی پروژه­های زیربنایی»، مرکز آموزشی و تحقیقات راه­آهن، شماره 271، بهمن 1393.
 6. سروری،ه.، پرهام، س ش. «مدیریت ریسک قراردادهای تامین مالی به روش PPP»، اولین کنفرانس مالی توسعه عمران کلان شهرها با رویکرد سرمایه­گذاری،1393.
 7. Gomez C , Gambo M. “EVALUATION OF SPV ORGANIZATION SKILL SETS TAXONOMY FOR EFFECTIVE PPP INFRASTRUCTURE PROJECT DELIVERY” Journal of construction in Developing Countries. 2016.
 8. Li B Akintoye, A. Edwards, Hardcastle PJ. (2001), “Risk Analysis and Allocation in Public Private Partnership Projects.” 17th Annual ARCOM Conference, Vol.1,895-904.
 9. سروری،ه .، والیپور، ع. «شناسایی طبقه­بندی ریسک پروژه­های PPP». کنفرانس بین­المللی مهندسی عمران- معماری و توسعه شهری، آذر 1392.
 10. Verweij S. “Achieving satisfaction when implementing PPP transportation infrastructure Projects: a qualitative comparative analysis of the A15 highway DBFM Project,” INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT, VOL. 33, no.1, 2015.
 11. رشیدی ،ع.، آل­بویه، ح. «مدیریت مدلی پیشرفته در مدیریت و اجرای پروژه­ها، مشارکت بخش خصوصی و دولتی PPP»، پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت پروژه، 1388.
 12. خزائنی ،گ.، احمدی، ل. «مدیریت ریسک در پروژه­های کلان با رویکرد BOT» ،دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت پروژه، تهران، ایران، 11-14 اسفند 1394.
 13. Altshuler A, Luberoff D. 2003. Mega-projects: The changing politics pf urhan public investments. Washington, DC: Brookings Institution.
 14. خزائنی ،گ. «مدیریت ریسک در پروژه­های کلان با رویکرد BOT» ،مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت پروژه،(1384).
 15. Acerete B,Shaoul I, Stafford A.2009. Taking its toll: The private financing of roads in Spain. 29(1), 19-26.
 16. Blain, L.2009. PPPs provide Benefits to BC. Partnerships BC. Retrieved January 27,2012
 17. Flyvbjery B. 2007. Polity and planning for Large-Infrastructure Projects: Problems. Causes, Cures. Enviroment and Planning B. 34(4), pp. 578-597.
 18. Garvin M. (2010). Enabling Development of the Transportation Public-Private Partnership Market in the United States. Journal of Construction Engineering and Management. 136,402-411.
 19. Engel E, Fischer R, Galetovic A. (2007) The Basic Public Finance of Public-Private Partnerships. National Bureau of Economic Research working paper n0 13284.
 20. رضازادگان،ا. «شناسایی و بررسی ریسک در مشارکت­های عمومی خصوصی پروژه­ها». کنفرانس بین­المللی مهندسی عمران، سال 1395 .
 21. Merna T , Smith N. 1996. “Projects Procured by Privately Financed Concession contracts, “Vols.1,2,Asia Law & Practice, Hong kong.