بررسی و مقایسه تاثیر طول لوله های شیشه ای محتوی چسب پلی اورتان درعملکرد ترمیم در بتن های خودترمیمی

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

امروزه بتن به عنوان یکی از مصالح اصلی در صنعت ساخت و ساز به شمار می‌آید. تمایل صنعت به استفاده از مصالح بتنی منجر به انجام تحقیقات متعددی در زمینه اصلاح معایب و ترمیم ترک‌های آن به منظور جلوگیری از تخریب بتن شده است. یکی از عوامل ایجاد ترک در ساختمان‌ها که کمتر مورد توجه طراحان سازه قرار می‏گیرد، پیچش است. پیچش در سازه های بتن مسلح معمولا در اثر یکپارچگی و پیوستگی اعضا به وجود می‌آید. یکی از روش‌های موجود برای ترمیم بتن، استفاده از لوله‌های شیشه‌ای محتوی پلی‌اورتان در داخل بتن و ساخت بتن خودترمیم شونده است که محققان زیادی به آزمایش و تجربه در این زمینه پرداخته‌اند. در این پژوهش با ساخت دستگاه پیچشی اقدام به بارگذاری تیرهای بتنی خودترمیم شونده محتوی لوله‌های شیشه‌ای به طول 10 و 100 سانتی متر شد و سپس به مقایسه تاثیر طول لوله در عملکرد ترمیم و مقایسه بتن ترمیم شده با نمونه شاهد پرداخته شد. در پایان نتیجه گرفته شد که استفاده از بتن خودترمیم شونده محتوی لوله‌های شیشه ای حاوی پلی اورتان قادر به افزایش ظرفیت پیچشی باقی مانده در بتن ترک خورده می‌باشد لیکن استفاده از بتن خودترمیم شونده محتوی لوله‌های شیشه ای به طول 100 سانتی متر به علت عدم وجود فضای خالی بین قطعات لوله که در یک راستا قرار گرفته اند و اینکه عیور ترک از هر محل احتمال شکستگی لوله‌ها را به همراه دارد از مزیت بیشتری نسبت به استفاده از بتن خودترمیم شونده محتوی لوله‎‌های شیشه‌ای به طول 10 سانتی متر برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and comparison of the effect of length of glass tubes containing polyurethane adhesive on restoration performance of the self-healing concretes

نویسنده [English]

 • Mohadeseh Anbarlouie
Faculty of Civil Engineering, Iran university of science and technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

concrete is one of the main materials in the construction industry. The tendency of the industry to use concrete materials has led to numerous researches in the field of repairing defects and repairing its cracks in order to prevent the destruction of concrete. One of the causes of cracks in buildings that is less considered by structural designers is torsion. Torsion in reinforced concrete structures is usually caused by the integrity and cohesion of the members. One of the available methods for concrete repair is the use of glass pipes containing polyurethane inside the concrete and making self-healing concrete, which many researchers have experimented with in this field. In this study, by making a torsion device, self-healing concrete beams containing glass pipes with a length of 10 and 100 cm were loaded and then the effect of pipe length on the performance of the restoration was compared and the restored concrete was compared with the control sample. In the end, it was concluded that the use of self-healing concrete containing glass pipes containing polyurethane is able to increase the remaining torsional capacity in cracked concrete, but the use of self-healing concrete containing glass pipes with a length of 100 cm due to lack of space. The gap between the pipe pieces that are placed in one direction and the fact that cracked glass from any place has the possibility of breaking the pipes has a greater advantage than using self-healing concrete containing 10 cm long glass pipes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-healing concrete
 • glass tubes
 • polyurethane adhesive
 • self-compacting concrete
 • torsion
 1. کلینیک بتن ایران. 1394. “ترک سازه‌ای، معیاب و روش ترمیم بتن.”
 2. بختیاری، فرید. 1378. “بررسی سختی پیچشی اعضای بتن مسلح پس از ترک خوردگی.”
 3. مرشد، ر. و م. س. زارعیان. 1390. "بتن خود ترمیم شونده." سومین کنفرانس بتن ایران. تهران
 4. Roig-Flores, M., Pirritano, F., Serna, P. and Ferrara, L., 2016. Effect of crystalline admixtures on the self-healing capability of early-age concrete studied by means of permeability and crack closing tests. Construction and Building Materials, 114, pp.447-457.
 5. Qureshi, T.S., Kanellopoulos, A. and Al-Tabbaa, A., 2016. Encapsulation of expansive powder minerals within a concentric glass capsule system for self-healing concrete. Construction and Building Materials, 121, pp.629-643.
 6. Sherir, M.A., Hossain, K.M. and Lachemi, M., 2016. Self-healing and expansion characteristics of cementitious composites with high volume fly ash and MgO-type expansive agent. Construction and Building Materials, 127, pp.80-92.
 7. Hilloulin, B., Van Tittelboom, K., Gruyaert, E., De Belie, N. and Loukili, A., 2015. Design of polymeric capsules for self-healing concrete. Cement and Concrete Composites, 55, pp.298-307.
 8. مبحث 9 مقررات ملی ساختمان."طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه".ویرایش 1392.