بررسی ابعاد پایداری در معماری بومی استان هرمزگان

نویسنده

مدرس معماری و شهرسازی، دانشکده فنی حرفه ای دخترانه شریعتی، تهران، ایران.

چکیده

پایداری به عنوان مساله ای مهم و ضروری توجه جامعه جهانی را دراین سال ها به خود جلب کرده است، به عقیده دریدا پایداری آخرین چاره قطعی تاریخ است. این پژوهش در راستای بررسی و شناخت اصول معماری پایدار و توسعه پایدار، بررسی الگوهای پایداری در معماری بومی استان هرمزگان و شناخت اصول و ارزش های تکرار پذیر حاکم بر معماری بناهای بومی این استان در راستای توسعه پایدار برای استفاده و تعمیم این اصول در معماری معاصر صورت گرفته است تا منجر به معماری اصیل شود که به دور از گسست های بی هویتی چند دهه اخیر و سازگار بر روی بستر اقلیم مناسب خود نشسته باشد و از آسیب به محیط زیست جلوگیری شود. پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر و روش میدانی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که معماری بومی این منطقه کاملا منطبق بر اصول معماری پایدار بوده و در راستای شکل گیری معماری معاصر می توان از آن الهام گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the dimensions of sustainability in the indigenous architecture of Hormozgan province

نویسنده [English]

 • Naemeh Dabirinejad
Lecturer of architecture and urban planning, Shariati Technical and Vocational College, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Sustainability as an important and necessary issue has attracted the attention of the international community in recent years, according to Derrida, sustainability is the last definitive solution in history. This research is based on the study and recognition of the principles of sustainable architecture and sustainable development, the study of sustainability patterns in the native architecture of Hormozgan province and the recognition of repetitive principles and values governing the architecture of native buildings in this province for sustainable development. To lead to an original architecture that sits on its proper climate bed away from the anonymity gaps of recent decades and is adapted to prevent damage to the environment. The present research has been done descriptively-analytically using valid library resources and field method. The results show that the native architecture of this region is completely in accordance with the principles of sustainable architecture and can be inspired by the formation of contemporary architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable architecture
 • Iranian architecture
 • indigenous architecture
 • sustainability indicators
 • Hormozgan province
 1. رضایی، مسعود، مولوی، مهرناز، 1394، توسعه پایدار و معماری بومی در ایران، نشر سیمای دانش، تهران.
 2. رضایی، مسعود، 1392، طراحی معماری در راستای توسعه ی پایدار در شهر ایلام، فرهنگ هنر ایلام، دوره 16.
 3. لیلیان، رضا، عابدی، مهدیه، امیرخانی، آرین، 1389، جستاری بر شناخت ویژگی های ساختاری معماری روستایی جزیره قشم ( نمونه موردی روستای لافت) ، مسکن محیط و روستا، تهران.
 4. زمرشیدی، حسین، 1391، معماری ایران، اجرای ساختمان با مصالح سنتی»، چاپ دوازدهم، نشر زمرد، تهران.
 5. خاتمی، محمدجعفر، فلاح، محمدحسن،1390، جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان، مجله صفه، شماره 50.
 6. شاقوزائی، علی، ترشابی، کریم،1392، بررسی مفاهیم و اصول توسعه پایدار شهری و راه کارهای رسیدن به توسعه پایدار، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری.
 7. بیرانوند، مسلم، 1390، بازشناسی معماری پایدار و جایگاه آن در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، ماهنامه دانش نما، شماره 197.
 8. اخترکاوان، مهدی، 1388،مرمت بناهای تاریخی و توسعه پایدار، فصلنامه شارستان، شماره13-14.
 9. بحرینی، سید حسین، مکنون، رضا،1380، توسعه شهری پایدار:از فکر تا عمل، مجله محیط شناسی، شماره 27.
 10. گیلانی، سارا،1388، روشنگری های علم پایداری و معماری، مجله منظر، شماره4.
 11. لطفی، الهام، 1395، معماری پایدار، نشر تایماز، تهران.
 12. شمالی، هومن، 1395، معماری و توسعه پایدار، نشر نیک مهر، تهران.
 13. زندیه، مهدیه، پروردی نژاد، سمیرا، 1389، توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایران، مسکن و محیط روستا، شماره 130.
 14. حق شناس، علی، 1394، تاثیر معماری پایدار در تاریخچه و فرهنگ معماری ایرانی، تهران، نشر صدای سیما.
 15. شاهین، افشین، تکاپو منش بقایی، شیده،1385، شناخت الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی بافت قدیم بوشهر، مجله معماری و ساختمان شماره 10.
 16. جعفرپور، محمدرضا، 1395، میراث معماری حاشیه خلیج فارس در بنادر لنگه و کنگ ، چهارمین همایش دوسالانه بین المللی خلیج فارس، تاریخ، فرهنگ و تمدن.
 17. مشیری، شهریار، 1385، طراحی پایدار بر مبنای اقلیم گرم و مرطوب (هرمزگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، چاپ اول.
 18. ادوارد، برایان، ترجمه: شهروز تهرانی، ایرج، 1389، رهنمون هایی به سوی معماری پایدار، نشر مهرازان،چاپ اول، تهران .