مروری بر ضرورت مشارکت در برنامه‌ریزی راهبردی فضایی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

امروزه اهمیت مشارکت در امور بر همگان آشکار بوده، لیکن به نظر می‌رسد در طرح‌ها و برنامه‌های شهری در ایران به این مهم کمتر توجه شده و نادیده گرفته می‌شود. همچنین با توجه به بحث روز دنیا در راستای تحقق‌پذیری و اجرایی بودن پروژه‌ها در این پژوهش که از نوع مرور بر ادبیات پیشین بوده، با مروری بر نظریه‌ها و شیوه‌های مشارکتی و نگاهی جامع به این مبحث، به جمع‌بندی و مرور اهمیت و ضرورت مشارکت پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An overview of the necessity of participation in strategic spatial planning

نویسندگان [English]

 • Sobhan Baghi 1
 • Zeinab Adeli 2
 • Amirhossein Faraji 1
 • Sajjad Cheraghabadi 1
1 B.Sc. Student, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the importance of participation in affairs is obvious to everyone, but it seems that this importance is less paid and ignored in urban plans and programs in Iran. Also, according to the current debate in the world regarding the realization and implementation of projects, in this research, which is a review of the previous literature, with a review of the theories and methods of participation and a comprehensive look at this topic, the importance and necessity of participation is summarized and reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Participation
 • planning
 • citizen
 1. فکر بزرگ، کیمیا (1397) جزوه مباحث عمومی شهرسازی ایران
 2. برایسن ، جان مور (1381)، برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی، ترجمه: عباس منوریان، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
 3. مبینی دهکردی، علی؛ سلمانپور خویی، مجید (1385). «درآمدی بر برنامه‏ریزی راهبردی و عملیاتی»، نشریةراهبرد یاس، س2، ش6، ص 187ـ 202.
 4. دانشپور، سید عبدالهادی و غفاری‌آذر، زهرا(1399)، طراحی شهری با رویکرد مشارکت همکاری جویانه، از ایده تا طرح (موردپژوهی: میدان هروی تهران)
 5. شرفی، مرجان و برک پور، ناصر (1389)، گونه شناسیِ تکنیک‌های مشارکت شهروندان در برنامه‌ریزی شهری، برمبنای سطوح مختلف مشارکت
 6. Simpson, Brian (1997) “Towards the Participation of Children and Young People in Urban Planing and Design”, Urban Studies Journal, Volume 34, 907-925.
 7. Caves, Roger & Cullingworth, Barry (2003) Planing in the USA; Policies, Issues & Processes, Routledge.
 8. Sanoff, Henry (2000) Community Participation Methods in Design and Planning, John Wiley & Sons,INC.
 9. Deshler, D. & D. Sock (1985) “Community Development Participation, A Concept Review of the International Literature”, Paper presented at the International league for social commitment in Adult Education, Ljungskile,Sweden.
 10. رجبی، آزیتا (1390)، شیوه‌های مشارکت شهروندی در فرآیندهای توسعه‌ی شهری
 11. خادم الحسینی، احمد و عارفی پور، صفیه (1391)، شهرسازی مشارکتی. جایگاه مردم در برنامه‌ریزی شهری
 12. Hampton, William (1977) Research into Public Participation in Structure Planning, Public Participation in Planning, Edited by Derrick Sewell & Coppock, John Wiley & Sons Ltd, PP. 27 – 42.
 13. سازمان نوسازی شهر تهران(1394)، مجموعه کتابچه‌های نوسازی و توسعه محلی