توجه به طراحی اقلیمی و ایجاد شرایط بهره گیری از انرژی های نو در ساختمان، گامی در جهت معماری سبز

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

نیاز به انرژی، یکی از مهمترین دغدغه های زندگی بشر بوده است که امروزه با صنعتی شدن شهرها و افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا در استفاده از انرژی، بیشتر از قبل به اهمیت آن در زندگی افزوده شده است. همچنین به دلیل مشکلاتی که در استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر وجود دارد، نظیر محدود بودن این منابع و آلودگی محیط زیست، کشورهایی که با بحران های زیست محیطی و خشکسالی مواجه هستند، استفاده از انرژی های جایگزین و بهره گیری از آن ها را یک ضرورت به شمار می آورند. انرژی های تجدیدپذیر که شامل منابع متنوع، رایگان، در دسترس و بدون آلودگی هستند، بهترین راهکار جهت جایگزین شدن به جای سوخت های فسیلی می باشند. معماری سبز طرحی برای آینده ای را مطرح می کند که هدف آن احداث ساختمان های سبز با تأکید بر استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از اتلاف آن جهت فراهم آوردن سرمایش و گرمایش و حفظ آن برای نسل های بعد و همچنین جلوگیری از اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست می باشد. لازمه ی تحقق این امر، بکارگیری معماری بومی می باشد که معماران گذشته با انطباق شرایط اقلیمی و طراحی های خود، باعث فراهم آوردن بهترین شرایط برای آسایش و آرامش انسان می شدند. ساختمان ها جزء مواردی می باشند که بیشترین اتلاف انرژی را دارند و تأثیر بسزایی در آلودگی محیط زیست و سلامت بشر می گذارند. در پژوهش پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی کاربردهای انرژی های تجدیدپذیر در طراحی ساختمان ها با در نظر گرفتن مسائل اقلیمی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Paying attention to climate design and creating conditions for using new energies in the building, a step towards green architecture

نویسندگان [English]

 • Mahdi Beyragh Shamshir 1
 • Elham Sarkardehi 2
1 MSc Student, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Faculty Member, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The need for energy has been one of the most important concerns of human life, and today, with the industrialization of cities and the increase in population, followed by the increase in demand for the use of energy, its importance in life has increased more than before. Also, due to the problems that exist in the use of non-renewable energies, such as the limited nature of these resources and environmental pollution, the countries that are facing environmental crises and droughts, the use of alternative energies and their utilization is a necessity. count Renewable energies, which include diverse, free, available and non-polluting resources, are the best solution to replace fossil fuels. Green architecture proposes a plan for the future that aims to build green buildings with emphasis on the optimal use of energy and preventing its waste in order to provide cooling and heating and preserve it for future generations as well as prevent the negative effects of construction and It is an instrument on the environment. The requirement for the realization of this is the use of native architecture, which the architects of the past, by adapting to the climatic conditions and their designs, provided the best conditions for human comfort and peace. Buildings are one of the things that have the most energy loss and have a significant impact on environmental pollution and human health. In the upcoming research, using library resources, the application of renewable energy in the design of buildings will be investigated considering climate issues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Renewable energy
 • climate design
 • green building
 • energy conservation
 • foresight in design
 1. ترازنامه انرژی ایران در سال 1393؛ وزارت نیرو.
 2. خرمی، محمد؛ معاونی، سهیلا؛ مشکوه رضوی، حسام‌الدین؛ (1392) ضرورت اجرای ساختمان سبز در ایران و مقایسه آن با ساختمان‌های معمول امروزی؛ نشریه فنی تخصصی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان، ویژه‌نامه ساختمان پایدار؛ 1392.
 3. architecture2030.org
 4. بدلی باروق، نادر؛ عباسی، مسعود؛ بهکش، جواد (1393) نقش طراحی ساختمان سبز در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی؛ پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی.
 5. group.met.com
 6. قدیمی، علیرضا؛ اسحاقی، رضا؛ همتی، هانا (1391) بررسی انواع انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در ایران؛ دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست
 7. احمدپور، امین (1393) معرفی انواع انرژی های تجدید پذیر و بررسی مزایای استفاده از آن؛ ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد.
 8. رضامنش، منیره؛ نظری آذر، محمد (1392) انرژی های تجدید پذیر و کاربرد آن در ساختمان (سیستم فتوولتائیک)؛ دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی.
 9. جلیلیان، شهربانو؛ (1380) نقش طراحی همساز با اقلیم در استفاده غیرفعال از انرژی های نو و کاهش مصرف انرژی های فسیلی در ساختمان؛ اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان؛ ص 382.
 10. سبحان، نسیم؛ خان محمدی، محمدعلی (1394) اولویت های بکارگیری سیستم های فعال و غیرفعال خورشیدی در ساختمان های اقلیم سرد؛ دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی.
 11. احمدی ندوشن، افشین؛ عابدی، افشین؛ طالبی، منصور (1386) راهکارهای صرفه جویی مصرف انرژی سرمایشی در یک ساختمان مسکونی؛ ششمین همایش ملی انرژی.
 12. گلاوی، مرضیه؛ گلاوی، فهیمه (1389) انرژی های نو و جایگاه اسلام؛ چهارمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام.
 13. منتظری، مجید؛ بای، ناصر (1391) پهنه بندی اقلیم ناحیه خزری با استفاده از روش های آماری چند متغیره؛ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی؛ ص 77؛ تابستان 1391.
 14. هدایتی دزفولی، اکرم؛ کاکاوند، رضا (1391) پهنه بندی اقلیمی استان قزوین؛ مجله علمی و فنی نیوار؛ ص 59؛ بهار و تابستان 1391.
 15. انتظاری، علیرضا؛ میوانه، فاطمه؛ خزاعی نژاد، فروغ (1399) استراتژی های طراحی در معماری همساز با اقلیم، مطالعه موردی: شهریزد؛ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.
 16. هاشمی فدکی، الهه سادات؛ روشنی، پریسا (1392) ارائه راهکارهای طراحی پایدار در اقلیم گرم و خشک (نمونه موردی: یزد)؛ کنفرانس معماری و شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار.
 17. نجیبی راد، محمد حسین؛ خیر السادات، اکرم السادات (1396) بررسی مولفه های تاثیر گذار تابشی بر طراحی ساختمان های مسکونی همساز با اقلیم (نمونه موردی: شهر یزد)؛ کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین.
 18. گنجی صفار، حامد؛ نیکپور، منصور (1399) بررسی تاثیر و نقش سازگاری اقلیم بر طراحی معماری بومی؛ هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران.
 19. کسمائی، مرتضی (1384) اقلیم و معماری؛ انتشارات خاک.
 20. لبز، کنت؛ واتسون، دونالد (1383) طراحی اقلیمی: اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان؛ ترجمه: قبادیان، وحید؛ فیض مهدوی، محمد؛ انتشارات دانشگاه تهران.
 21. شمس، مجید؛ خداکرمی، مهناز (1389) بررسی معماری سنتی همساز با اقلیم سرد مطالعه موردی: شهر سنندج؛ فصل نامه آمایش محیط؛ پاییز 1389.
 22. محمودی، محمدمهدی؛ نیوی، سحر (1390) روند توسعه فناوری اقلیمی با رویکرد توسعه پایدار؛ نشریه نقش جهان؛ پاییز و زمستان 1390.
 23. Karwan, Taib Fatah, ''Ecological Design(Eco - Design)'' Architecture, between a design and environmental attitude julu 2012.
 24. وکیلی نژاد، رزا؛ مهدیزاده سراج، فاطمه؛ مفیدی شمیرانی، سیدمجید (1392) اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران، نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، ص 150، بهار و تابستان 1392.