مسئولیت شورای شهر و شهرداری در حمایت از تولید مسکن گروه‌های کم‌درآمد: طرح احداث مساکن اجتماعی اجاره ای توسط شهرداری شیراز

نویسنده

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، کارشناس شهرسازی شهرداری شیراز، شیراز، ایران

چکیده

نقش شهرها در تامین سرپناه برکسی پوشیده نیست و تامین مسکن مناسب در طبقه بندی نیازهای شهروندان از جایگاه خاصی برخوردار است و یکی از مهمترین اخص‌های دستیابی به توسعه عدالت فضایی محسوب می گردد. با توجه به اینکه تامین مسکن بویژ در شهرهای بزرگ جزو شعارهای مهم اکثر دولتها در ایران بوده، اما آنچه در این میان کمتر بدان پرداخته شده نقشی است که نهادهای محلی و شوراهای اسلامی شهرها می توانند در تامین مسکن ایفا کنند. همچنین با توجه به سهم 45.2% اجاره نشینان از کل جمعیت شیراز که وضعیت خاصی در میان کلانشهرهای کشور بوجود آورده و رشد شدید اجاره بهای مسکن در شیراز که در سال 1399 بالاتر از سایر کلانشهرها از جمله اصفهان، مشهد، تبریز و اهواز قرار دارد، لزوم توجه ویژه و ایفای نقشی توسط نهادهای محلی از جمله شورا و شهرداری برای حمایت از اقشار اجاره نشین را پررنگ تر می نماید که این مقاله در این راستا تلاش دارد با تاکید بر کلانشهر شیراز موضوع تامین مسکن اجاره ای برای کم درآمدها را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

City council and municipality role in supporting the low income families housing provision: The social rental housing plan by Shiraz municipality

نویسنده [English]

  • Jalal Kamranniya
Master of Urban Planning, Urban Planning Expert of Shiraz Municipality, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The role of cities in providing shelter is not hidden, and providing suitable housing has a special position in the classification of citizens' needs and is considered one of the most important features of achieving the development of spatial justice. Considering that providing affordable housing in big cities is one of the important slogans of most governments in Iran, but what is less discussed is the role that local institutions and Islamic councils of cities can play in providing housing. Also, considering the 45.2% share of renters from the total population of Shiraz, which has created a special situation among the metropolises of the country, and the sharp growth of housing rent in Shiraz, which is higher than other metropolises such as Isfahan, Mashhad, Tabriz and Ahvaz in 2019. It highlights the need for special attention and playing a role by local institutions, such as the council and the municipality, to support the renters, and in this regard, this article tries to explain the issue of providing rental housing for low-income earners by emphasizing the metropolis of Shiraz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low income housing
  • rent
  • municipality
  • Shiraz
  • spatial justice
  1. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن. مرکز آمار ایران، 1395
  2. اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور، پاییز مرکز آمار ایران، 1399
  3. اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور، مرکز آمار ایران، 1371-1399
  4. OECD(2020); Social housing: A key part of past and future housing policy