کاربرد هوش مصنوعی با رویکرد الگوریتم کلونی مورچگان در برنامه زمانبندی پروژه های عمرانی

نویسنده

فنی و مهندسی،عمران،موسسه آموزش عالی عمران و توسعه،همدان،ایران

چکیده

امروزه استفاده از روشها و ابزارهای مدیریت پروژه در تحقق اهداف بسیاری از سازمانها و شرکتها ضروری است. روشهای زمانبندی فعالیتها، برای کمینه سازی هزینه ها با بکارگیری منابع محدود و در شرایط وجود محدودیت های حساس زمانی مورد استفاده قرار می گیرند. این روش ها توانایی سازمان ها را در اجرا و کنترل پروژه ها و راه های استفاده از منابع و افراد، بهبود می بخشند. بسیاری از روش
های موجود در زمانبندی فعالیت های یک پروژه کاربرد دارند، حال آنکه با پیچیده تر شدن شرایط بسیاری از سازمان ها با چالش مدیریت همزمان پروژه های متعدد روبرو هستند. بنابراین استفاده از روش زمانبندی پروژه ها با هوش مصنوعی و با رویکرد الگوریتم کلونی مورچگان برای سازمان ها روشی بهینه و کاربردی بین سایر روش ها می باشد. در این مقاله روش های حل و خصوصیات مسائل
زمانبندی پروژه ها و کارهای انجام گرفته در این زمینه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در پایان نتایج حاصل از این بررسی، آورده شده و زمینه های تحقیقات آتی معرفی شده است . 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Artificial Intelligence with Ant Colony Algorithm in construction projects schedule

نویسنده [English]

  • Kiana Ahghari
Faculty of Engineering, Higher Education and Development Institute,hamedan,iran
چکیده [English]

Today, using project management methods and tools to realize the goals of many organizations and companies
It is essential. Scheduling of activities, to minimize costs by using limited resources and in
Conditions of existence of time-sensitive constraints are used. These methods are the ability of the organization
They improve the implementation and control of projects and ways to use resources and individuals. Many methods
The existing scheduling of the activities of a project is applicable, while complicated
Many organizations face the challenge of managing multiple projects simultaneously. So use
Methodology of Scheduling of Projects with Artificial Intelligence and with the Approach of Ant Colony Algorithm for Organizations Method
Optimal and practical among other methods. In this article, the methods of solving and characteristics of issues
The timing of the projects and the work done in this area has been studied and compared. At
The results of this study are presented at the end of this study and future research fields have been introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Project Scheduling
  • Artificial Intelligence
  • Optimization by Ant Colony