بررسی آسیب پذیری لرزه ای وراهکارهای مقاوم سازی سازه های آجری غیر مسلح (مطالعه موردی:کشور ایران)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کازرون، ایران.

2 مربی دانشگاه کازرون

چکیده

گستردگی ساختمان های آجری به عنوان مسکن بیش از سی درصد مردم جهان بر کسی پوشیده نیست. بخش های عمده ای از ساختمان های موجود در کشور ایران به ویژه در شهرهای متوسط و کوچک را ساختمان های مصالح بنایی یعنی ساختمان هایی که با آجر،بلوک سیمانی و یا سنگ ساخته می شوند و در آن ها تمام یا قسمتی از بارهای قائم توسط دیوارهای مصالح بنایی تحمل می گرددرا تشکیل می دهند.بنابراین بررسی آسیب پذیری این نوع سازه تحت اثر زلزله دارای اهمیت خاصی می باشد.همچنین اغلب سازه هایی که دارای اهمیت تاریخی می باشند با استفاده از مصالح بنایی ساخته شده اند. سازه های آجری معمولا در برابر زلزله دارای ضعف های عمده ای می باشند. شناخت این ضعف ها مقدمه‌ای بر انتخاب روشی مناسب برای مقاوم سازی آنها می باشد. سازه های آجری جزء آسیب پذیرترین نوع سازه در مقابل زلزله می باشند.علت شکست و گسیختگی این ساختمانها عمدتاً به دلیل ناکافی بودن شکل پذیری آنها می باشد و عملکرد نامناسب سازه در برابر فشار و خمش حاصل از زلزله و به ویژه ضعف های اجرایی،ساکنان این بناها را در مناطق زلزله خیز در معرض خطر جدی قرار داده است در این مقاله روش بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای سازه های آجری و روشهای اجرایی رفع انواع ضعف‌های آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview of the Seismic Vulnerability and Strategies for Strengthening Brick Structures Unarmed Case Study: Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Ehsandoost 1
  • Ibrahim Zare 2
1 Young Researchers and Elite Club, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
2 a
چکیده [English]

large parts of the existing buildings in the country, particularly in the small and medium sized cities building materials (i. e. the building that with bricks, stones and cement blocks or are they all or part of Verticalloads by the walls of the building materials to bear) So examining the vulnerability of this type of the structure of the earthquake is particularly important Also, most structures that are historical importance, with the use of building materials . brick structures , usually in the quake has major weaknesses . understanding the weaknesses a prelude to choose a suitable for strengthening them. but the most vulnerable brick structures of the structure in the earthquake . The reason for the failure of the buildings and rupture largely due to inadequate form and inadequate performance structure to stress and bend arising from the earthquake and particularly administrative weaknesses , residents of the buildings in the quake zones at serious risk is placed. In this paper methodology seismic vulnerability brick structures and executive procedures remove all kinds of weaknesses of them would be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • svulnerability rupture
  • proofing buildings
  • the earthquake
  • un - reinforced masonry