بررسی و ارزیابی ریسک‌های ساخت و راه‌اندازی در پروژه‌های ساختمانی (مطالعه موردی : بیمارستان)

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشیار مدیریت پروژه

3 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدبهشتی رشته مدیریت پروژه و ساخت

چکیده

از جمله مهم‌ترین حوزه‌های دانش مدیریت پروژه، مدیریت ریسک است، این شاخه از دانش مدیریت این امکان را به مدیران می‌دهد که با بکارگیری ابزارها و تکنیک‌های این حوزه، عملکرد پروژه را بهبود بخشند، افزایش هزینه، تاخیرات زمانی و متصویرات کیفی در پروژه‌های عمرانی بدلیل پایین بودن عملکرد است. با بهره‌گیری از دانش مدیریت ریسک ‌می‌توان گام موثری در این جهت این امر مهم برداشت، هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی ریسک‌های احداث تا راه‌اندازی پروژه‌های ساختمانی با مطالعه موردی بیمارستان است، در این پژوهش با استفاده از رویکرد فرایندی پیکره‌ی دانش مدیریت پروژه در ارتباط با ریسک، تهدیدهای مربوط به طراحی تا راه‌اندازی یک پروژه‌ی عمرانی مورد بررسی و کاوش قرارگرفته‌ که مهم‌ترین ریسک‌های استخراج شده در این زمینه، ریسک عدم هماهنگی بین عوامل درگیر در پروژه، تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها از طرف دولت و تغییرات اساسی در نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی است و براساس نتایج بدست آمده از ارزیابی‌های کمی، این پروژه حداکثر 10سال به طول انجامیده و بیشترین میزان ریسک متوجه حوزه‌ی احداث ساختمان اصلی و محوطه می‌باشد، ازجمله مهم‌ترین پاسخ‌های بالقوه برای سه ریسک برتر این پروژه به ترتیب استفاده از روش طرح و ساخت برای ریسک اول، استفاده از قرارداد B.O.T و مشارکت بخش خصوصی برای ریسک دوم، استفاده از شرکت مشاور ثانوبه برای بازبینی و مرور نقشه‌ها برای ریسک سوم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and evaluation of construction and commissioning risks in construction projects (Case Study: Hospital)

نویسندگان [English]

  • Ibrahim Abdolahnejad 1
  • Ahad Nazari 2
  • Milad Rahmatinia 3
1 Graduated from the master's degree of Shahid Beheshti University
2 Faculty Member of Shahid Beheshti University
3 Graduated from the master's degree in Shahid Beheshti University in the field of project management and construction
چکیده [English]

One of the most important project management areas is project risks management. This area of project management knowledge, give manager the power to improve project performance. Costs overrun, delays and quality defects, in construction project, is the result of the poor project performance. By use project risk management knowledge, important steps can be taken to improve this crucial matter.The goal of this research is survey construction and commissioning of hospital risks. For this purpose, processional attribute of project management body of knowledge is used to evaluate and survey the risks of design to construction and commissioning of hospital. According to the results the top three risks are: incoordination between project participants, delay in bill payment by the government (owner), and main change in executive plans and technical specification. Quantitative evaluation show that, this project take 10 years and the highest risks is belong to the construction of main building and campus. According to the results the top three risks are: incoordination between project participants, delay in bill payment by the government (owner), and main change in executive plans and technical specification. project implementation was simulated by 5000 iterates, result show that, this project take minimum 5 years and maximum 10 years, and by 80percent probability it will finish at 8 years. In term of cost, due to the lack of reliable information the results aren't very reliable, however, with a maximum budget of 140 billion, minimum budget of 70 billion, and average budget of 88 billion, it will be completed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk management
  • qualify evaluation
  • quantify evaluation
  • non-coordination