جانمایی آمایشی فناوری‌های نوین ساختمانی بر اساس پیش‌بینی تقاضای بخش مسکن در سال‌های آتی به منظور تدوین برنامه ارتقای بهره وری در بخش مسکن.

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

اهتمام به تأمین مسکن مناسب، بادوام، مقاوم و ایمن، از بزرگ‌ترین دغدغه‌های انسان معاصر,جوامع و حاکمیت‌های کنونی است. دغدغه‌ای که هیچ‌گاه ذهن حاکمان را آسوده نگذارده و همواره درصد فراوانی از مطالعات، پژوهش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و امور اجرایی خرد و کلان را به خود معطوف نموده است. در ایران نیز طی سال‌های اخیر، رونق و رکود بازار مسکن و مجموعه‌های هم پیوند با آن، بااهمیت تلقی شده و مسکن و وضعیت کمی و کیفی آن به‌عنوان عاملی حساس معرفی‌شده است.
طرح جامع مسکن سندی است ملی که چشم‌انداز بخش مسکن در سال‌های آینده را ترسیم می‌کند. در این چشم‌انداز هدف‌ها، به معنای تغییرات مطلوب، قابل‌دستیابی و قابل‌سنجش در وضعیت مسکن خانوارهای ایرانی در دوره‌های پنج‌ساله آینده تعیین می‌شود و راهبردها و راهکارهای دستیابی به این هدف‌ها، تدوین می‌گردد.
در این پژوهش تلاش می‌شود به بررسی روش‌های نوین ساخت و مزایا، معایب و اثرات بالقوه هرکدام در راستای پیش برد اهداف طرح جامع مسکن در نقاط مختلف کشور پرداخته شود و با استفاده از نظرات خبرگان بخش مسکن، راهکاری تدوین گردد که با توجه به منابع و محدودیت‌های هر ناحیه، بتوان مناسب‌ترین روش ارتقای بهره‌وری بخش مسکن را با توجه به این روش‌های نوین ساخت تعیین نمود. درنتیجه، روش‌هایی که قابلیت عملیاتی سازی بیشتر و هزینه‌ های کمتری را برای هر ناحیه فراهم سازند به‌عنوان روش پیشنهادی جهت ارتقای بهره‌وری بخش مسکن در آن ناحیه معرفی می‌گردد تا با سرمایه‌گذاری و حمایت از گسترش این روش‌های نوین ساخت بتوان مسکن انبوه و ارزان را در کمترین زمان ممکن در اختیار مردم قرارداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical allocation of new construction methods based on future residential demand to modify residential construction efficiency plan

نویسندگان [English]

  • Majid Paziki 1
  • Mahdi Ravanshadnia 2
1 گروه عمران
2 Faculty Member of Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In these days having a suitable, affordable, and safe housing is one of the main concern of people around the world. This concern makes government and authorities try to find the best solution for it based on the new techniques, and modern research tools. In Iran, also, the housing market has been all the time important and considered as a important factor in developing.
Housing comprehensive plan help us to have a good understanding from housing in the future. In this plan, goals in a five-years period for Iranian families will be stated. Unfortunately, [1] because of many economical, social and technical problems accessing to the predicted goals is difficult. This can be seen from the 2006 plan as well as 2014 plan, where none of them could apply for housing market.[2]
In this study, new construction methods, their advantages and disadvantages and of course their effects in different areas will be analyzed, and using expert’s view a solution will be considered. This solution is based on the resources and limitations of areas and gives the best method for construction. In conclusion, the best way for any zones for improving housing efficiency in that area will be introduced to be supported and developed in order to provide affordable and cheap housing for low-income people [3-5].

کلیدواژه‌ها [English]

  • plan
  • housing
  • Genetic algorithm
  • construction
  • new methods