مدلسازی چهاربُعدی اطلاعات ساختمان (4D BMI) در مدیریت پروژه های ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)، البرز، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

صنعت ساخت در پیمودن مسیر تکامل و پیشرفت خود همچون دیگر صنایع از تکنولوژی ها و نوآوری های روز دنیا بهره می برد. مدلسازی اطلاعات یکی از این (Building Information Modeling) ساختمان نوآوری ها است که در سال های اخیر توانسته با افزایش بهره وری، در فرآیندهای کنونی ساخت و ساز تغییر اساسی ایجاد کند. منافع حاصل از این تغییر همه ذینفعان پروژه را بهره مند می کند. با توجه به اهمیت و گرایش رو به رشد به بکارگیری بیم، هدف از این پژوهش معرفی کاربردهای آن برای مدیران ساخت و بررسی برنامه ریزی بر مبنای بیم می باشد. این مطالعه سپس به بررسی مدلسازی چهاربعدی ساختمان در برنامه ریزی بر مبنای بیم می پردازد. در یک مطالعه موردی مدل چهاربعدی سازه ای یک برج مسکونی-اداری ایجاد می شود و برنامه ریزی مبتنی بر بیم به مدل وارد و یکپارچه می گردد. در نهایت با انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل در مورد کاربردها، مزایا و موانع بیم و ابزارهای آن، نتایج ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Four-Dimensional Building Information Modeling (4D BIM) in Construction Project Management

نویسندگان [English]

  • Farzad Fani 1
  • Roohollah Taherkhani 2
1 M.Sc. Student of Engineering & Construction Management, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Karaj Branch), Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The construction industry, like other industries, leverages cutting-edge technologies and innovations in its path of evolution and progress. Building Information Modeling (BIM) is one of these innovations that has fundamentally transformed current construction processes by increasing efficiency. The benefits of this change are enjoyed by all project stakeholders. Given the growing importance and inclination towards BIM adoption, the aim of this research is to introduce its applications for construction managers and examine BIM-based planning. This study then delves into the examination of 4D building modeling in BIM-based planning. In a case study, a 4D model of a residential-office tower is created, and BIM-based planning is integrated into the model. Finally, through interviews and analysis of applications, benefits, and barriers of BIM and its tools, the results are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Information Modeling (BIM)
  • 4D Building Modeling
  • Project Management
  • Construction Projects