بررسی ضعف ها و فرصت های استفاده از ساختمان های سبز در تهران با استفاده از روش SWOT ،PEST و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران داشگاه آزاد کرج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

ایجاد شرایط لازم برای یک زندگی مطلوب، همواره هدف انسان بوده است. در حال حاضر به علت طراحی و استفاده نامناسب از ساختمان ها، مقدار زیادی از انرژی ورودی به این ساختمان‌ها تلف می‌گردد که این اتلاف انرژی، علاوه بر از بین بردن منابع طبیعی کشور باعث آلوده سازی هوای شهرها نیز می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدات صنعت ساختمان سبز در ایران انجام گرفت. بدین منظور، با بررسی مسائل و مشکلات پیرامون مقوله‌ ی ساختمان سبز در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های استفاده از ساختمان‌های سبز به کمک روش SWOT و ANP ، در قلمروی تحقیقاتی شهر تهران، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، به تدوین استراتژی‌های مناسب در این زمینه پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که استراتژی کنترل و جهت یابی سیاست‌های دولتی در زمینه اعطای تسهیلات پیرامون استفاده از صنعت نوین ساختمان، با ارزش وزنی معادل0.33  به عنوان اولین استراتژی و راهکار مؤثر در بهبود صنعت ساختمان سبز در ایران می‌باشد. استراتژی‌ها شامل ارتقای سطح کیفی صنعت ساخت و ساز در جهت بهینه سازی انرژی از طریق امکانات دولتی، با ارزش معادل 0.27، شناخت هزینه‌ های واقعی و استفاده از جایگزین‌های مناسب، با ارزش معادل 0.20 و توسعه آموزش و فرهنگ سازی پیرامون فناوری نوین ساختمان سبز، با ارزش معادل 0.16 در اولویت‌ های بعدی قرار دارند. با توجه به نتایج حاصل، استراتژی سیاست های دولتی در زمینه اعطای تسهیلات و تخفیفات مالیاتی در جهت تقلیل هزینه ها و بهره‌ مندی از مزایای اقتصادی بلندمدت، در رأس استراتژی‌های مورد بررسی، موجبات گسترش صنعت ساختمان سبز را در ایران فراهم خواهد آورد. به طور کلی، یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که هزینه بالای ساختمان سبز از موانع قوی در گسترش ساخت و ساز با روش‌ های نوین محسوب شده و تقلیل مسائل مالی پیرامون این حوزه از طریق ارائه تسهیلات و تخفیفات نقش بسزایی در گسترش آن خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on the weakness and opportunity of using green building in Tehran by SWOT and PEST with the approach of ANP

نویسندگان [English]

  • Saeed Barat 1
  • Amirhossein Hajibabaei 2
چکیده [English]

Creating the conditions for a good life has always been the goal of mankind. At present, due to the design and inappropriate use of buildings, a lot of energy inputs to these buildings are wasted, which, in addition to destroying the natural resources of the country, also contaminates the air of cities. The purpose of this study was to identify the weaknesses, strengths, opportunities and threats of the green building industry in Iran. For this purpose, by examining the problems surrounding the green building in Iran, the challenges and opportunities of using green buildings using the SWOT and ANP method have been investigated in the research area of ​​Tehran and, finally, the development of appropriate strategies in this The field was dealt with. The results showed that the strategy of controlling and directing government policies in the area of ​​providing facilities for modern building industry worth 0.33 is the first strategy and effective way to improve the green building industry in Iran. Strategies include improving the quality of the construction industry to optimize energy through public facilities, with a value of 0.27, recognizing real costs and using appropriate alternatives, with a value of 0.20, and developing education and culture on the modern green building technology, With a value of 0.16, they are in the forefront. According to the results, the government's policy of providing facilities and tax reductions to reduce costs and enjoy long-term economic benefits will lead to the development of the green building industry in Iran, at the head of the reviewed strategies. In general, the findings of this study indicate that the high cost of green building is considered to be a major barrier to expansion of construction with modern methods, and the reduction of financial affairs around this area through the provision of facilities and discounts will play a significant role in expanding it. .