بررسی مقایسه ای روش های سنتی و صنعتی سازی ساختمان از نقطه نظر زمان و هزینه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-مهندسی ساخت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و معماری

چکیده

در سال های اخیر بدلیل رشد فزآینده جمعیت و به تبع آن نیاز به مسکن، ضرورت خارج شدن ساخت و ساز از حالت سنتی و روی آوردن به روش های نوین ساخت و صنعتی سازی در اجرای پروژه های مسکن امری ضروری به نظر می رسد. مزایای ساخت و ساز صنعتی ساختمان سبک سازی، مقاوم سازی، صرفه جویی در مصالح، مصرف بهینه انرژی در دوران ساخت و بهره برداری، افزایش عمر و کیفیت ساختمان، قطعات و اجزای آن، پیش بینی کیفیت ساختمان و کاهش دوره ساخت و ساز و در نتیجه کاهش هزینه های ساخت است. جهت کاهش زمان به بهینه ترین حالت از سیستم برنامه ریزی و کنترل در پروژه ها می توان استفاده نمود . بدیهی است بهره برداری از فن آوری های نوین ساختمانی و استفاده از روش های مدیریت پروژه در این عرصه می تواند دستیابی به این هدف را امکان پذیر سازد .یکی از کمبود های اساسی در زمینه مدیریت ساخت وساز و صنعت ساختمان در کشور ما عدم برقراری یک سیستم معین جهت محاسبه و تعیین هزینه های واقعی و مدیریت مالی بخش های مختلف در حین انجام پروژهای ساختمانی می باشد. در این مقاله ضمن مرور عناصر تاثیر گذار در کاهش زمان پروژه، به مقایسه روش سنتی و صنعتی ساختمان از نقطه نظر هزینه میپردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on comparing conventional and industrial construction method with the perspective of cost and time

نویسندگان [English]

  • Maryam Bayat 1
  • Faezeh Taherkhani 2
1
2
چکیده [English]

In recent years, due to the growth of population growth and the need for housing, the necessity of the withdrawal of construction from the traditional state and becoming new methods of construction and industrialization is essential in the implementation of housing projects. Benefits of industrial construction Building, restoration, saving materials, optimal energy consumption during construction and operation, increasing the life and quality of buildings, components and components, building quality predictions and reducing the construction period and consequently Reduce manufacturing costs. To minimize time, the planning and control system can be used in the best of the projects. Obviously, the exploitation of modern construction technologies and the use of project management methods in this field can achieve this goal. One of the main problems in the field of construction management and construction industry in our country is the lack of a specific system for calculating and determining the actual costs and financial management of different sectors during the implementation of construction projects. In this paper, taking into account the influence element in reducing the time project, compares the industrial structure and industrial structure from the point of view of cost.