مدیریت ادعای پیمانکاران درقراردادهای کلیدگردان فیدیک تحت شرایط فسخ و اختتام پروژه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران

2 گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده مهندسی معماری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اردستان

چکیده

به‌طورکلی افزایش پیچیدگی مراحل ساختاری طرح‌ها و شرایط قراردادها و نیز شرایط نامساعد پروژه به لحاظ آب‌وهوایی، سیاسی، اقتصادی منجر به تشدید اختلافات، ادعا و دعاوی بین دو طرف قرارداد و اثرات ناشی از آن‌ها به لحاظ زمانی و مالی بر روی پروژه می‌شود و این موضوع که در قراردادهای بین‌المللی تشدید می‌یابد ممکن است به فسخ یا خاتمه پیمان منتهی گردد.از طرف دیگر شرایط فسخ و خاتمه پیمان منجر به افزایش انگیزه پیمانکاران در رسیدگی به ادعاهای موجود می‌شود .درچنین شرایطی بدیهی است که وجود یک سیستم مدیریت مطابق با استانداردهای بین المللی نقش بسزایی در روند شناسایی ادعاهای موجود دارد که نتیجه اعمال آن پیشگیری از بروز ادعا و تسهیل امور رسیدگی به ادعاها و منازعات بین دو طرف خواهد بود. از این رو در پژوهش فوق به بررسی مدیریت ادعای پیمانکار در قراردادهای کلیدگردان فیدیک تحت شرایط فسخ و اختتام پروژه پرداخته شده است. برای این مهم با تکیه بردانش پیکره بندی مدیریت پروژه ، تلاش شده است تا با کمک نتایج حاصل از نظرسنجی‌، مصاحبه و پرسشنامه در بین متخصصین پروژه‌های عمرانی و تکیه‌ بر نظر خبرگان و نیز بهره‌مندی از مدل‌سازی به روش پویایی سیستم ، ادعا از زوایای مربوط به این شرایط ، به‌طور دقیق‌تر و کاربردی تر تجزیه وتحلیل گردد تا پیمانکار در شرایط فسخ و تعلیق بتواند حقوق خود را حفظ نموده و آمادگی بیشتری برای اخذ حقوق ازدست‌رفته داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Management of contractor's claim in Turnkey projects according to FIDIC under termination and dissolution of contract

نویسندگان [English]

  • Amir Momeni 1
  • Mohsen Heidari 2
1 Master of Project & Construction Management, Islamic Azad University, Ardestan, Iran
2 Department of Project Management and Construction, Faculty of Architecture, Islamic Azad University, Ardestan,Iran
چکیده [English]

Generally, increasing complexity of the structural stages of the contracts and contracting conditions as well as inconvenient conditions of projects including Meteorological, political, and leads to intensification of disputes, claims and litigation between the parties to the contract and the resulting effects of them in terms of time and money in the project. And this issue which is exacerbated by international agreements may lead to the termination of the contract. On the other hand, the termination of the contract will increase the incentive for contractors to deal with existing claims. In such a situation, it is obvious that the existence of a management system in accordance with international standards has a significant role in identifying the existing claims, which will result in avoiding claims and facilitating the handling of claims and disputes between the two sides. Therefore, Management of contractor's claim in EPC/Turnkey projects according to FIDIC under termination and dissolution of contract has been studied in this study. For this purpose, with its reliance on PMBOK, it has been tried to collect interviews and questionnaires among experts in civil engineering projects and rely on experts' opinion, as well as using system dynamics modeling, the claims to be more accurately and practically analyzed in these conditions so that the contractor can keep his rights in terms of termination and suspension, and is more prepared to receive his lost salary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contractor's Claim
  • turnkey
  • Termination
  • Modeling
  • System Dynamics