کلیدواژه‌ها = مدیران پروژه
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت یکپارچه سازی مدیریت ساخت و مدیریت تغییر سازمان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 68-73

مهدی جهانیان