چالشهای مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب شهری: نمونه موردی رومانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، موسسه تحقیقاتی شاخص پژوه، اصفهان، ایران

3 استادیار، موسسه تحقیقاتی شاخص پژوه، اصفهان، ایران

چکیده

آلودگی آب یک مشکل بزرگ جهانی است که به ارزیابی مداوم و تجدیدنظر در سیاست منابع آبی در همه سطوح احتیاج دارد  (از آب های بین المللی تا آبهای درون مرزی و چاه ها).  همواره اشاره شده است که آلودگی آب علت مرگ و میر در سراسر جهان است. ۹۹٫۹ ٪ درصد آب خالص پس از استفاده به فاضلاب خانگی تبدیل می شود، و فقط ۰٫۱ درصد از سهم این آب را دیگر آلایندها تشکیل می شوند. اگرچه این مقدار آلاینده در غلظت های پایین یافت می شود با این وجود در مقیاس بزرگ  (منطقه، شهر)  می تواند خطرساز باشد . انسان برای زندگی از منابع مختلف، که از طریق ضایعات کارش بدست می آید ، استفاده می کند. استفاده از منابع آبی بسته به نوع مصرف خانگی، صنعتی و شهری سبب تولید فاضلاب می شود. مدیریت یکپارچه منابع آبی راه های سودمندی را که در این بخش مسکوت مانده است را نشان می دهد شامل مدیریت فاضلاب ومسئولیت قسمتهای مختلف آن شامل : کشور، جوامع محلی، کاربران، اپراتورها و سازمانهای غیر دولتی مرتبط با منابع آبی. این مقاله قوانین و اهمیت مدیریت یکپارچه آب شهری را ارائه میدهد. روند دنبال شده در مدیریت فاضلاب تلاش میکند روش جدیدی را در این زمینه نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of integrated urban water and waste water management : Case Study of Romania

نویسندگان [English]

  • Amin Moradi 1
  • Ali Akbar Pourrahim 2
  • Amir Mahmoudzadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

Water pollution is a major global problem that requires continuous assessment and revision of water resources policy at all levels (from international waters to inland waters and wells). It has always been noted that water pollution is the cause of death worldwide. 99. 9% of pure water is converted after use into household sewage, and only 0. 1% of the share of this water make up other pollutants. Although this amount of pollutant is found at low concentrations, it can be dangerous, however, on a large scale (area, city). Human uses for living from various sources, which are obtained through the waste of their work. The use of water resources, depending on domestic, industrial and urban consumption, leads to the production of sewage. Integrated water resources management shows that there are many ways in which this sector is beneficial, including sewage management and the responsibility of its various departments: the country, local communities, users, operators and NGOs related to water resources. This article presents the regulations and the importance of integrated urban water management. The process followed in sewage management is trying to show a new way.