موضوعات = مدیریت ساخت
تعداد مقالات: 19
1. مدیریت ادعای پیمانکاران درقراردادهای کلیدگردان فیدیک تحت شرایط فسخ و اختتام پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1398

امیر مومنی؛ محسن حیدری


2. تحلیلی بر عوامل موثر بر عدم کاربست الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 15-23

ولی رحمانی؛ حمیدرضا عباسیان


4. بررسی و دسته بندی عوامل موثر درانگیزش شاغلین صنعت ساخت

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 32-38

علی کاتبی؛ حسین صالح


9. تاثیرات بکارگیری مدیریت دانش براجرایی شدن کاهش زمان درپروژه های عمرانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 24-29

مهرداد فرداد؛ حیدر دشتی ناصر آبادی


11. به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 46-55

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان


13. ارزیابی میزان تاثیر BIM در مرحله طراحی بمنظور کاهش دعاوی در فاز ساخت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-16

اکبر معرفت؛ حسین طوسی؛ رضا محمودی حسنخانلو


14. بررسی حقوقی قراردادهای BOT و EPC در پروژه های راهسازی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-28

سودابه والی زاده؛ داریوش والی زاده؛ علی پروری


15. بررسی و ارزیابی ریسک‌های ساخت و راه‌اندازی در پروژه‌های ساختمانی (مطالعه موردی بیمارستان)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 36-45

ابراهیم عبدالله نژاد؛ احد نظری؛ میلاد رحمتی نیا


16. بررسی دشواری های نظارت پروژه‌های عمرانی در سیستم نظارتی کشور ایران با استفاده از روش FMEA و ارائه راهکار در جهت بهبود آن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 37-42

محمدجواد طاهری امیری؛ مائده جواهری بارفروشی؛ احسان اله ضیغمی


17. بررسی تاثیر عوامل رضایت شغلی بر ایمنی در پروژه های عمرانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 32-36

محمد جواد عبدالهی؛ بهنود برمایه ور


18. استراتژی مدیریت طراحی ، ساخت و نظارت پروژه طرح اضطراری حفاظت رودخانه کن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 20-26

ایرج حسنی فخرآبادی؛ بهنود برمایه ور