موضوعات = مدیریت ساخت
تعداد مقالات: 19
1. مدیریت ادعای پیمانکاران درقراردادهای کلیدگردان فیدیک تحت شرایط فسخ و اختتام پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1398

امیر مومنی؛ محسن حیدری


4. تحلیلی بر عوامل موثر بر عدم کاربست الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 15-23

ولی رحمانی؛ حمیدرضا عباسیان


6. بررسی و دسته بندی عوامل موثر درانگیزش شاغلین صنعت ساخت

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 32-38

علی کاتبی؛ حسین صالح


9. تاثیرات بکارگیری مدیریت دانش براجرایی شدن کاهش زمان درپروژه های عمرانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 24-29

مهرداد فرداد؛ حیدر دشتی ناصر آبادی


12. ارزیابی میزان تاثیر BIM در مرحله طراحی بمنظور کاهش دعاوی در فاز ساخت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-16

اکبر معرفت؛ حسین طوسی؛ رضا محمودی حسنخانلو


13. بررسی حقوقی قراردادهای BOT و EPC در پروژه های راهسازی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-28

سودابه والی زاده؛ داریوش والی زاده؛ علی پروری


14. بررسی و ارزیابی ریسک‌های ساخت و راه‌اندازی در پروژه‌های ساختمانی (مطالعه موردی بیمارستان)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 36-45

ابراهیم عبدالله نژاد؛ احد نظری؛ میلاد رحمتی نیا


15. به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 46-55

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان


16. استراتژی مدیریت طراحی ، ساخت و نظارت پروژه طرح اضطراری حفاظت رودخانه کن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 20-26

ایرج حسنی فخرآبادی؛ بهنود برمایه ور


17. بررسی تاثیر عوامل رضایت شغلی بر ایمنی در پروژه های عمرانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 32-36

محمد جواد عبدالهی؛ بهنود برمایه ور


18. بررسی دشواری های نظارت پروژه‌های عمرانی در سیستم نظارتی کشور ایران با استفاده از روش FMEA و ارائه راهکار در جهت بهبود آن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 37-42

محمدجواد طاهری امیری؛ مائده جواهری بارفروشی؛ احسان اله ضیغمی