موضوعات = مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
بررسی اولویت بندی میزان و نوع اثرات محیطی انواع سدها به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-10

سید یعقوب ذوالفقاری فر؛ اعظم صالح نسب


استراتژی مدیریت طراحی ، ساخت و نظارت پروژه طرح اضطراری حفاظت رودخانه کن.

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 20-26

ایرج حسنی فخرآبادی؛ بهنود برمایه ور


تعیین بهترین مکان برای اجرای طرح حوضچه های تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از دو روش بولین و AHP

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 12-16

امید باقری دادوکلایی؛ جمال محمدولی سامانی؛ جواد سروریان


ارزیابی آسیب پذیری اجزای سامانه آبرسانی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 32-36

ساره رودباری؛ محمدعلی نکوئی؛ روح اله طاهرخانی


بررسی نقش احداث سد مخزنی طالقان بر رسوبگذاری شبکه آبیاری دشت قزوین

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 12-16

عباس ستوده نیا؛ سعید ستوده نیا


تحلیل سدهای وزنی تحت اثر زلزله در ترازهای مختلف آب

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 17-20

پرویز ثابتی؛ احمد مالکی


بررسی علل ساخت سد مخزنی خاکی آغ چای به صورت قوسی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 26-29

سپهر تاتلاری؛ فؤاد کیلانه ئی؛ محمود حسنلو راد


بررسی عملکرد شمعهای حفاظتی بر کنترل و کاهش آبشستگی پایه پل های استوانه ای

دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 7-11

سید امیرحسین محمودی؛ منوچهر حیدرپور


بررسی اثر دیواره های قوس دار بر پارامترهای هیدرولیکی جریان در سرریز پلکانی

دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 12-15

سیده مهدیس کنعانی؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی؛ جانعلی تقوی


تحلیل پی و بدنه سدهای خاکی در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی با استفاده از مدل های عددی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 11-14

مسعود فتاحیان؛ میکائیل یوسف زاده؛ یوسف کوهزادیان


مروری بر روش های حفاظت از محیط زیست در پروژه های سدسازی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 20-24

حسین مهاجری؛ سیدمحمدامین نجیبی؛ مهدی شهرکی


بررسی تاثیر بستن گذرگاه شهید کلانتری بر ترازآب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل هیدرودینامیک دوبعدی MOHID Water

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 25-29

حمید حسن رزی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مارکوس کارواجالینو فرناندز


چالشهای مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب شهری: نمونه موردی رومانی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 38-42

امین مرادی؛ علی اکبر پوری رحیم؛ امیر محمود زاده